//
archives

Vũ Hạnh

This tag is associated with 6 posts

Thu hồi đất cần có Ban định giá bồi thường độc lập – Vũ Hạnh

Thu hồi đất cần có Ban định giá bồi thường độc lập VOV.VN -Đơn vị này thẩm định giá sao cho sát với giá thị trường, để người dân không phải chịu thiệt thòi. Chiều nay (22/11), các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật … Continue reading

Hiến pháp: ‘Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo’ – Vũ Hạnh

VOV.VN -Qui định này không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. Sáng nay (5/11), Quốc hội nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP … Continue reading

Bộ trưởng TN-MT: ‘Việc thu hồi đất sẽ không đơn giản nữa’ – Vũ Hạnh

VOV.VN -“Với quy định của điều 61, 62, 63 và với tinh thần của Hiến pháp sửa đổi việc thu hồi đất sẽ không còn tùy tiện”. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã không thông qua Luật Đất đai sửa đổi vì còn nhiều tranh cãi xung quanh việc thu hồi đất và … Continue reading

Hiến pháp: ‘Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo’ – Vũ Hạnh

Hiến pháp: ‘Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo’ VOV.VN -Qui định này không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng và cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế. Sáng nay (5/11), Quốc hội nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, … Continue reading

Làm rõ quyền sở hữu trong Hiến pháp sửa đổi – Vũ Hạnh (ghi)

(VOV) -Về tên gọi “sở hữu toàn dân”, nên thay bằng “sở hữu quốc gia” và “sở hữu nhà nước”. Vấn đề sở hữu quy định trong hiến pháp được thảo luận khá sôi nổi tại các Hội nghị lấy ý kiến, đặc biệt là các khái niệm về sở hữu toàn dân, sở hữu … Continue reading

Vai trò kinh tế Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi – Vũ Hạnh (ghi)

(VOV) -Nếu hiểu những sai phạm cụ thể của DNNN là lỗi của kinh tế Nhà nước là một sai lầm. Điều 54, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “1/ Nền Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức … Continue reading