//
archives

Vietnamnet

This tag is associated with 4 posts

Tiếp tục đề xuất dân phúc quyết Hiến pháp – Cẩm Quyên

Chính trị ›› 04/07/2013 13:07 GMT+7 Tiếp tục đề xuất dân phúc quyết Hiến pháp – Nếu Đảng đưa Hiến pháp cho dân phúc quyết sẽ tăng cường niềm tin giữa hai phía – Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân tộc, UBTƯ MTTQVN khẳng định.  Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận … Continue reading

Tiếp tục tiếp thu ý kiến dân về sửa Hiến pháp – Chung Hoàng

Chính trị ›› 10/07/2013 15:00 GMT+7 Tiếp tục tiếp thu ý kiến dân về sửa Hiến pháp   – Chủ tịch Quốc hội cho hay từ nay đến hết tháng 9 tiếp tục “tiếp thu ý kiến đóng góp” của nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dù “không phải là tiếp tục tổ … Continue reading

Giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam – Linh Thư (ghi)

Giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam – Việc thay đổi tên nước sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, con đường lên CNXH, làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém.   >> Sẽ trình … Continue reading

Trọng dụng nhân tài nên được ghi vào Hiến pháp – Lê Nhung

Trọng dụng nhân tài nên được ghi vào Hiến pháp    – Người có trình độ, năng lực lại không được đề bạt vì không có vây cánh… Phải có hành lang pháp lý thực sự minh bạch để người tài đường hoàng bước ra sân chơi.   Ủy viên thường trực UB Tài chính … Continue reading