//
archives

Trương Thanh Đức

This tag is associated with 4 posts

Bình luận về việc vi hiến của dự thảo Luật đất đai – Trương Thanh Đức

BÌNH LUẬN VỀ VIỆC VI HIẾN CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Posted on 25/07/2013 by Civillawinfor LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Trọng tài viên VIAC Với khung khổ pháp lý méo mó và rối ren như hiện trạng, thì khen rằng Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 là tốt cũng đúng, mà chê là … Continue reading

Bình luận dự thảo luật đất đai năm 2013 – Trương Thanh Đức

BÌNH LUẬN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Posted on 26/06/2013 by Civillawinfor LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Trọng tài viên VIAC Bình luận Dự thảo Luật Đất đai (Dự thảo 01-2013) theo yêu cầu của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, trong đó có những vấn đề liên quan đến yếu tố nước … Continue reading

Bình luận một số vấn đề cần cân nhắc trong Dự thảo Hiến pháp năm 2013 – Trương Thanh Đức

Hội thảo “Cộng đồng doanh nghiệp góp ý Dự thảo Hiến pháp”, VCCI, Hà Nội 19-3-2013     BÌNH LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CÂN NHẮC TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP NĂM 2013                                                        Trương Thanh Đức – Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam                                                                            Trọng tài viên VIAC  Hiến pháp là một đạo luật … Continue reading

Xây mới thay vì “bảo dưỡng” Hiến pháp – Trương Thanh Đức

Bài viết đăng Thời báo Kinh tế SG số 2013-12 (1.162) ngày 21-3-2013 Trương Thanh Đức Luật sư, Trọng tài viên VIAC Hiến pháp là một đạo luật đóng vai trò rường cột của ngôi nhà đất nước, đòi hỏi sự bền vững và chuẩn mực cao nhất. Vì vậy, mỗi lần dựng lại rường … Continue reading