//
archives

TBKTSG

This tag is associated with 4 posts

Một cơ hội lịch sử – Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) – Tuần này kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 đã khai mạc. Đây là một kỳ họp lịch sử vì Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, một công việc không phải Quốc hội khóa nào cũng có vinh dự tham gia. Thông thường Hiến pháp … Continue reading

Chọn một trong hai – Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) – Trong bốn vấn đề lớn nổi lên từ nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp, có hai vấn đề liên quan đến kinh tế. Đó là về thành phần kinh tế, có ghi hay không ghi “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo” và, thứ hai là việc thu hồi … Continue reading

Dự luật đất đai vẫn gây nhiều quan ngại – Tư Hoàng (ghi)

(TBKTSG Online) – Nhà nước sẽ tiếp tục thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế mặc dù có nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định này trong dự Luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận. Tại phiên thảo luận về Luật đất đai sửa đổi trong … Continue reading

Tên nước là Việt Nam – Quốc Bảo (TBKTSG)

Thứ Sáu, 15/3/2013, 14:01 (GMT+7) (TBKTSG) – Có những từ quen thuộc đến nỗi chúng ta không để ý tìm hiểu ý nghĩa làm gì. Từ “cộng hòa” trong tên nước “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” là một ví dụ. Thử khảo sát nhiều người một cách bất chợt, ít ai giải … Continue reading