//
archives

Tá Lâm

This tag is associated with 10 posts

‘Không ai được tùy tiện cắt xén quyền con người’ – Tá Lâm

‘Không ai được tùy tiện cắt xén quyền con người’ – GS.TS Trần Ngọc Đường bình luận với qui định như khoản 2 điều 15 dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ nay không ai được tùy tiện cắt xén các quyền con người, quyền công dân, trừ trường hợp khẩn cấp. Quyền nào không … Continue reading

Không đặc quyền, đặc lợi – Trần Trọng Tân (Tá Lâm ghi)

Đảng tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng Quốc hội; không để Đảng lãnh đạo trở thành đảng trị với những đặc quyền, đặc lợi – nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trần Trọng Tân nói. VietNamNet trích đăng phát biểu của ông Trần Trọng Tân tại tọa đàm góp ý dự thảo … Continue reading

Đề xuất thu hẹp quyền của Thường vụ QH – Tá Lâm (ghi)

  – Tại hội thảo lấy ý kiến về Hiến pháp sửa đổi do Hội Luật gia tổ chức ngày 13/3 tại TP.HCM, nhiều chuyên gia đề nghị thu hẹp quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để tránh dẫn đến tình trạng QH bị ‘vô hiệu hóa’. GS.TS Mai Hồng Quỳ … Continue reading

‘Không phải xin lỗi dân là xong’ – Tá Lâm (ghi)

Khi Đảng lãnh đạo đúng đắn, thành công thì không sao nhưng khi có khuyết điểm thì trách nhiệm thế nào – TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Cán bộ TP.HCM băn khoăn. Ngày 11/3, trường Cán bộ TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo sửa … Continue reading

Định vị vai trò các thành phần kinh tế trong Hiến pháp – Tá Lâm (ghi)

– Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão cho hay ông tâm đắc với điều 54 dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhìn nhận công bằng vai trò của tất cả các thành phần kinh tế – coi đây là sự thay đổi mạnh nhất của dự thảo. Bình đẳng Trong phần tham … Continue reading

‘Không nên mơ hồ về đa nguyên, đa đảng’ – Tá Lâm (tổng hợp)

 Bác bỏ các ý kiến về đa nguyên, đa đảng, nhiều đại biểu cho rằng, không nên mơ hồ về chế độ này mà nên giữ con đường độc lập dân tộc và CNXH, giữ vững lòng tin vào sự nghiệp đổi mới mà nghị quyết Đại hội 6 đã vạch ra từ năm 1986. … Continue reading

Làm rõ cam kết pháp lý của Đảng trước dân – Tá Lâm (ghi)

– Đảng không có quyền lực và lợi ích nào khác ngoài quyền lực và lợi ích của nhân dân – TS Hồ Bá Thâm góp ý cho điều 4 dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Tại hội nghị lấy ý kiến sửa Hiến pháp 1992 do Văn phòng Quốc hội, Tạp chí nghiên cứu … Continue reading

Địa phương tự quản, quan chức hết bán đất – Tá Lâm (ghi)

Với tinh thần “đặt hàng” các chuyên gia góp ý sửa đổi chương 9 về “chính quyền địa phương” trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, buổi lấy ý kiến do Văn phòng Quốc hội, Tạp chí nghiên cứu lập pháp và ĐH Luật TP.HCM tổ chức ngày 28/2 cho thấy nhiều tranh luận xung … Continue reading

Sửa Hiến pháp – ‘viên gạch mở đường’ cho TP.HCM – Tá Lâm (ghi)

Nhiều đại biểu đề nghị có cụm từ “thành phố trong thành phố trực thuộc TƯ” trong chương Chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM chuyên đề về góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, ngày 1/3. “Chùm đô thị” không chỉ dành riêng cho TP.HCM Nhiều đại biểu xem việc … Continue reading

Hội đồng Hiến pháp phải độc lập – Tá Lâm

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo đề xuất xem xét lập Hội đồng Hiến pháp độc lập để xử lý mạnh những vấn đề liên quan đến vi hiến. Ngày 24/1, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của những người nguyên là lãnh đạo HĐND TP, lãnh đạo sở ngành, … Continue reading