//
archives

Phương Thảo

This tag is associated with 3 posts

Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp bằng những câu chuyện kể – Phương Thảo – Xuân Minh (ghi)

Những câu chuyện được nhóm dân tộc thiểu số chia sẻ tại Hội thảo “Chia sẻ kết quả lấy ý kiến 7 nhóm xã hội đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992” cho thấy một góc nhìn mới về cách tiếp cận Hiến pháp sửa đổi từ những câu chuyện thực tế. … Continue reading

Cần có luật về hoạt động giám sát và phản biện xã hội – TTXVN, Phương Thảo

Ngày 19-2, hội nghị lấy ý kiến các vị trong Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các thời kỳ, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được … Continue reading

Hiến pháp cần thể hiện Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân – Phương Thảo

Hiến pháp cần thể hiện Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp của UBMTTQ TP Hà Nội mới đây, khá nhiều ý kiến quan tâm đến Điều 4 của Hiến pháp. Cho rằng qui định về vai trò lãnh đạo của … Continue reading