//
archives

Phan Xuân Sơn

This tag is associated with 3 posts

Hội đồng Hiến pháp chưa đủ chức năng “bảo hiến” – Phan Xuân Sơn (Hải Phong ghi)

08/01/2003 (Dân Việt) – “Với lời văn của bản dự thảo lần này, Hiến pháp vẫn chưa được bảo vệ. Theo tôi, cần có tư duy dứt khoát và triệt để về cơ chế “bảo hiến” và cần có một chế định Hiến pháp về bảo vệ Hiến pháp”.   GS-TSKH Phan Xuân Sơn nhận … Continue reading

Ý kiến Chuyên gia về Dự thảo Hiến pháp trên trang Dự thảo Online

1. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng – PGS-TS Nguyễn An Lương Việc sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam trong hiến pháp hiện hành phải đảm bảo hai điều kiện. Thứ nhất, Công đoàn … Continue reading

Ý kiến – Phan Xuân Sơn

GS-TSKH Phan Xuân Sơn 1. Quyền hạn của Chủ tịch nước vẫn không thay đổi so với trước đây  So với Điều 103 tại bản Hiến pháp 1992 thì dự thảo lần này không có thay đổi đáng kể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chế định Chủ tịch nước. Chỉ có một … Continue reading