//
archives

Phan Thành Đạt

This tag is associated with 7 posts

Chế độ nghị viện, chế độ tổng thống, lựa chọn nào thích hợp cho Việt Nam? – Phan Thành Đạt (Kỳ 3)

(kỳ 3) III. Chế độ tổng thống, mô hình chính trị thích hợp cho Việt Nam   Cây tự do lớn rất nhanh, một khi nó bén rễ sâu trong lòng đất                                           George Washington, Tổng thống Mỹ   Việt Nam có vị trí địa lí chiến lược ở Đông Nam Á, vì vậy … Continue reading

Chế độ nghị viện, chế độ tổng thống, lựa chọn nào thích hợp cho Việt Nam? – Phan Thành Đạt (Kỳ 2)

(Kỳ 2) II. Đặc điểm chung giữa chế độ nghị viện và chế độ tổng thống   Tất cả sẽ dẫn đến thất bại, nếu một người duy nhất, một nhóm người duy nhất, hay đó là các nhà quý tộc, hoặc quần chúng, cùng nắm trong tay ba quyền cơ bản: Quyền làm ra … Continue reading

Chế độ nghị viện, chế độ tổng thống, lựa chọn nào thích hợp cho Việt Nam? – Phan Thành Đạt (Kì 1)

Tam quyền phân lập là điều kiện đầu tiên của một Nhà nước tự do                         (Điều 19 Hiến pháp Pháp, ngày 04 tháng 11 năm 1848)   Trên thế giới hiện nay có ba thể chế chính trị phổ biến, chế độ nghị viện ở Châu Âu, chế độ tổng thống ở Châu … Continue reading

Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946 – Phan Thành Đạt

Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946 Phan Thành Đạt  Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve, mais lorsque plusieurs personnes rêvent   ensemble, c’est le début de la réalité.    «Khi một người mơ ước đó chỉ là ước mơ, nhưng khi nhiều người cùng mơ, đó là khởi đầu của sự thật». Trong hai … Continue reading

Giá trị của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp tiến bộ (Kì 3) – Phan Thành Đạt

Giá trị của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp tiến bộ Phan Thành Đạt Kỳ 3.  Những gợi ý nhằm bổ sung cho Hiến pháp năm 1946 để xây dựng Nhà nước pháp quyền Nhà nước dân chủ và tiến bộ chỉ tồn tại lâu bền khi bản Hiến pháp mới được … Continue reading

Giá trị của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp tiến bộ (Kì 2) – Phan Thành Đạt

Giá trị của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp tiến bộ Phan Thành Đạt Kỳ 2.   Các khuyết điểm của Hiến pháp năm 1946 và các bản Hiến pháp tiến bộ   Từ Bản thỉnh nguyện của nhân dân An Nam đến Hiến pháp năm 1946, những người Việt Nam ưu tú … Continue reading

Giá trị của Hiến pháp năm 1946 so với các bản Hiến pháp tiến bộ – Phan Thành Đạt

Kỳ 1.  Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp của thể chế nghị viện Hiến pháp 1946 Ở mỗi xã hội mà quyền con người không được đảm bảo, nguyên tắc tam quyền phân lập không được tôn trọng, Hiến pháp được ban ra hay không, cũng chẳng có ý nghĩa gì.   «Điều 16, bản tuyên ngôn … Continue reading