//
archives

Phạm Văn Điệp

This tag is associated with 4 posts

Thư bạn đọc – 15/4/2013

Kính gửi Ban biên tập trang Cùng viết Hiến Pháp Sau 3 tháng , Ban biên tập đã tham khảo và đưa ra ý kiến của mình về việc gó ý sửa đổi Hiến Pháp . Ban thành viên trang CVHP nên tiếp tục công việc và tiếp tục góp ý theo tình hình và … Continue reading

Thư kính gửi Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam – Phạm Văn Điệp

Kính thưa Ông Tôi là một công dân Việt Nam, không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xin phép xưng hô với Ông theo quan hệ xã hội vì Bố tôi đã 93  tuổi, Ông thuộc thế hệ anh chị của tôi, nhưng xưng em với Chủ tịch nước thì có lẽ … Continue reading

Phản biện một bài viết trên báo Tạp chí Cộng sản – Phạm Văn Điệp

Nhân tiện đọc bài “ Quân đội không thể và không nên trung lập – Lịch sử đã cảnh báo” của báo Tạp chí Cộng sản ngày 1-3-2013, tôi cần phải nói ngược lại “ Quân đội cần phải trung lập” dựa theo chính các sự kiện mà tác giả bài viết nêu ra. Lịch sử cận … Continue reading

Quân Đội chỉ phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc – Phạm Văn Điệp

Trong những ngày cuối tháng 2 một số lãnh đạo quân đội Nhà nước đang cố tình bao biện để đưa chữ “ Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam” vào điều 70 (sửa  từ điều 45 của Hiến pháp 1992). Đây là chủ ý của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm … Continue reading