//
archives

Phạm Duy Nghĩa

This tag is associated with 10 posts

Nhu cầu về sửa đổi Hiến pháp 1992 về sở hữu toàn dân – PGS TS Phạm Duy Nghĩa

Nhu cầu về sửa đổi Hiến pháp 1992 về sở hữu toàn dân – PGS TS Phạm Duy Nghĩa Chủ nhật – 02/12/2012 18:54     Bài viết tham luận hội thảo “Đánh giá thực tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992” Nhu cầu về sửa đổi Hiến pháp 1992 về … Continue reading

Hội đồng Hiến pháp – nhu cầu và dự báo tính khả thi – Phạm Duy Nghĩa

Hội đồng Hiến pháp – nhu cầu và dự báo tính khả thi Sau khi được lập ra, để Hiến pháp được chính quyền và người dân tôn trọng, nước ta cần tới những thể chế bảo hiến. Chủ quyền của nhân dân được bảo vệ tốt nhất bằng cách phân chia và kiểm soát … Continue reading

Lạm bàn về hiến pháp 1946: những món nợ lịch sử – Phạm Duy Nghĩa

PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Những gì chưa trả được thì người ta gọi là nợ. Lịch sử là nhiều điều chúng ta đã biết và vô vàn ẩn số mà chúng ta chưa biết, những sự thật ấy nếu được nghiên cứu và phổ biến một … Continue reading

Cần một thiết chế vùng – Phạm Duy Nghĩa (Phi Tuấn ghi)

Thứ Năm,  21/3/2013, 15:16 (GMT+7) TS. Phạm Duy Nghĩa. (TBKTSG) – Hiện nay, những bất cập trong sự phân cấp giữa chính quyền trung ương và địa phương có thể dẫn đến xung đột lợi ích và rất cần có cơ chế để giải quyết. TBKTSG đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Trưởng khoa Luật, … Continue reading

Luật pháp phải bảo vệ dân nghèo: phỏng vấn TS Phạm Duy Nghĩa (Dương Phi Anh thực hiện)

(Nội dung bài phỏng vấn này đã đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM mấy năm trước, nhưng, một số vấn đề được biên tập, chưa đưa vào do quan điểm của Báo và khuôn khổ trang báo không cho phép. Theo tôi, có nhiều ý tưởng của PGS-TS Phạm Duy Nghĩa rất đáng tham khảo … Continue reading

Cháy nổ và Chính quyền hiệu năng – Phạm Duy Nghĩa

Cháy nổ khắp nơi, các cơ quan quản lý thế nào? Đó là câu hỏi của ông Chủ tịch UBND TPHCM. Điều đúng với phòng hỏa thì cũng đúng với trị an, phòng bệnh, phòng độc… tựa như việc in cờ Trung Quốc treo ở cổng trường trong sách dạy con trẻ nước ta. Hỏi … Continue reading

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992 – phát hiện một số bất cập và kiến nghị hướng sửa đổi – Phạm Duy Nghĩa

Đối với sinh hoạt kinh tế của một quốc gia, một bản hiến pháp tốt cần có những loại quy định gì? Chương Chế độ kinh tế của Hiến pháp 1992 hiện hành có những điểm gì cần phải sửa và hướng sửa đổi là gì? Đó là vài câu hỏi có thể cần được … Continue reading

Sửa đổi nhỏ, hiệu quả lớn – Phạm Duy Nghĩa

* Hiến pháp là luật gốc, càng ít sửa đổi càng tốt. Soạn thảo Hiến pháp là định hướng phát triển cho toàn xã hội cho nhiều thập kỷ hoặc thế kỷ, là soạn luật áp dụng cho nhiều thế hệ con cháu. Vì vậy, Hiến pháp cần ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ. Những … Continue reading

Ý kiến Chuyên gia về Dự thảo Hiến pháp trên trang Dự thảo Online

1. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng – PGS-TS Nguyễn An Lương Việc sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam trong hiến pháp hiện hành phải đảm bảo hai điều kiện. Thứ nhất, Công đoàn … Continue reading

Làm sao bảo vệ Hiến pháp Việt Nam – Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng

Ông Phạm Duy Nghĩa lưu ý hiến pháp là khế ước của dân nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước Một học giả trong lĩnh vực luật học của Việt Nam vừa nêu quan điểm với truyền thông trong nước về việc ‘phải có thiết chế bảo hiến’ để tránh vi phạm hiến pháp. Hôm … Continue reading