//
archives

P.Thảo

This tag is associated with 8 posts

Ai có quyền giới thiệu ứng viên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước? – P.Thảo

Thứ Ba, 05/11/2013 – 7:31 PM Ai có quyền giới thiệu ứng viên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước? (Dân trí) – “Ai là người có quyền giới thiệu nhân sự cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước?” Câu hỏi này, theo đại biểu Dương Hoàng Hương nên được trả lời, được … Continue reading

Thủ tướng có vai trò “định hướng” hay lãnh đạo Chính phủ? – P.Thảo

(Dân trí) – Câu hỏi được đại biểu Quốc hội nêu ra khi bản dự thảo Hiến pháp đổi cụm từ Thủ tướng “lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ” thành “định hướng, điều hành…”. Tiếp thu ý kiến này, Ban biên tập dự thảo đã dùng trở lại từ “lãnh đạo”… Sáng … Continue reading

Không lo ngại việc đổi tên nước có thể bị xuyên tạc – P.Thảo (ghi)

(Dân trí) – Trưởng Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp Phan Trung Lý khi lý giải về việc giữ tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa trong bản dự thảo mới đã “bác” lo ngại về việc trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thể bị lợi dụng, xuyên … Continue reading

“Gạt” quy định thu hồi đất vì dự án kinh doanh – P.Thảo (ghi)

Thứ Hai, 15/04/2013 – 19:28 (Dân trí) – Gạt hẳn nội dung thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội – đây là phương án được “chốt” trong bản dự thảo Hiến pháp mới sau khi đã tiếp thu, chỉnh lý từ hơn 26 triệu ý kiến góp ý … Continue reading

Một số chức danh chủ chốt sẽ tuyên thệ khi nhậm chức – P.Thảo (ghi)

(Dân trí) – Dự thảo Hiến pháp được bổ sung quy định này nhằm nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm trước nhân dân của những người giữ chức vụ quan trọng được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tiếp thu, giải trình những nội dung cơ bản còn có ý kiến khác … Continue reading

“Chúng tôi gặp khó trong việc quy định quyền hạn Chính phủ” – P.Thảo (ghi)

(Dân trí) – “Ban biên tập chúng tôi gặp khó khăn trong việc quy định quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ. Thiết chế này càng linh hoạt, đất nước càng giàu mạnh. Vấn đề là làm sao kiểm soát để tránh việc lộng quyền”, thành viên ban soạn thảo Hiến pháp sửa đổi cho … Continue reading

Quyền phúc quyết thể hiện người dân là chủ sở hữu nhà nước – P.Thảo (ghi)

(Dân trí) – “Quyền lập hiến là quyền tự nhiên thuộc về nhân dân. Vì vậy phúc quyết Hiến pháp cũng là quyền đương nhiên với ý nghĩa nhân dân là chủ sở hữu của Hiến pháp, lập ra nhà nước…” – qua Dân trí, nhiều độc giả góp ý về nội dung phúc quyết … Continue reading

Cần làm rõ cơ chế để dân giám sát Đảng – P.Thảo

(Dân trí) – Chủ tịch Hội Cựu TNXP Nguyễn Anh Liên góp ý, dự thảo Hiến pháp sửa đổi chưa làm rõ nội dung, điều kiện và cơ chế cho dân giám sát, thậm chí cũng không có một điều khoản nào nói về vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành … Continue reading