//
archives

Nguyễn Văn Phú

This tag is associated with 4 posts

Kinh tế nhà nước – Nguyễn Vạn Phú

Nếu “kinh tế nhà nước” không bao gồm “doanh nghiệp  nhà nước”! Nhiều người phản đối câu “kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo” bởi doanh nghiệp nhà nước hiện đang là gánh nặng của nền kinh tế, vừa kém hiệu quả vừa gây thất thoát tài sản quốc gia. Nhiều doanh nghiệp … Continue reading

Ghi chép – 4 – Nguyễn Vạn Phú

Việc hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi sẽ có nhiều tác động: – Thứ nhất, nó cho thấy chưa chắc mọi ý kiến sẽ chìu theo dự thảo hiện nay của Hiến pháp liên quan đến đất đai; tức là luồng ý kiến đòi hỏi đa sở hữu đất đai (thay cho đất … Continue reading

Từ một góc nhìn khác – Nguyễn Vạn Phú

Vì sao không thể viết “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam”? Ý nghĩa của việc thay đổi từ “theo quy định của pháp luật” thành “theo quy định của luật” là gì? 1. Một trong những góp ý của Chính phủ với bản dự … Continue reading

Đa sở hữu đất đai: Tại sao không? Nguyễn Vạn Phú

Những lập luận đằng sau sự khẳng định đất đai phải thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý hầu như vắng bóng. Không ai giải thích cho cặn kẽ vì sao không cho nông dân sở hữu mảnh đất họ đang canh tác. … Continue reading