//
archives

Nguyễn Tiến Dũng

This tag is associated with 3 posts

Tiếng Việt như ngôn ngữ quốc gia – Nguyễn Tiến Dũng

Lời của CVHP: đây là ý kiến TS Nguyễn Tiến Dũng phát biểu ở một diễn đàn khác. Chúng tôi đăng lại có sự đồng ý của tác giả. …Tôi nghĩ vấn đề hiến pháp sẽ là vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam trong 1-2 năm tới, vì nó sẽ phản ánh đường … Continue reading

‘Đã tới lúc Đảng nhân nhượng quyền lực’ – Nguyễn Tiến Dũng

BBC Vietnamese: 15:23 GMT – thứ sáu, 8 tháng 2, 201 Đại diện nhóm nhân sỹ, trí thức, quần chúng trao kiến nghị cho chính quyền Một giáo sư gốc Việt giảng dạy ở Pháp nói đã đến lúc Đảng cộng sản cần “nới lỏng” để trao trả quyền lực cho nhân dân, chứ không chỉ … Continue reading

Tính dân chủ của Hiến pháp Việt Nam – Nguyễn Tiến Dũng

  Chiểu theo hiến pháp (dự thảo 01/2013), cơ chế tổ chức quyền lực ở cấp trung ương của Việt Nam gồm có: – Đảng: lãnh đạo toàn bộ nhà nước (Điều 4). Ngoài ra, có điều khoản ghi quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng (Điều 70). Đảng không do dân bầu … Continue reading