//
archives

Nguyễn Sỹ Phương

This tag is associated with 8 posts

Hiến pháp, khoa học, lợi ích và thực tế: Phần III- Mô hình kinh tế nhìn dưới góc độ khoa học và lợi ích – Nguyễn Sỹ Phương

*Phần III- Mô hình kinh tế nhìn dưới góc độ khoa học và lợi ích I) Nhìn dưới góc độ khoa học chính trị Chương III Hiến pháp 1992 sửa đổi 2013 (HPSD 2013) gồm 14 điều khoản (50-63), đề cập tới 7 lĩnh vực, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, … Continue reading

Hiến pháp, khoa học, lợi ích và thực tế: Phần II- Chế độ chính trị nhìn dưới góc độ khoa học và lợi ích – Nguyễn Sỹ Phương

TS Nguyễn Sỹ Phương – CHLB Đức Phần II-  Chế độ chính trị nhìn dưới góc độ khoa học và lợi ích I) Nhìn dưới góc độ khoa học chính trị. Với lời mở đầu và chương I Chế độ chính trị gồm 13 điều, Dự thảo Hiến pháp nước ta năm 1992 sửa đổi năm … Continue reading

Hiến pháp: Khoa học, lợi ích và thực tế – Nguyễn Sỹ Phương

04:23-11/4/2013 Những tiền đề khoa học, lợi ích nào được dùng để đo lường mức độ phù hợp của một văn bản Hiến pháp? Thước đo nào cho một văn bản Hiến pháp? Một con sói xuống uống nước phía thượng nguồn, nhác thấy một con cừu uống nước phía hạ nguồn liền quát, sao … Continue reading

Nhầm lẫn quyền con người với quyền cơ bản – Nguyễn Sỹ Phương

Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (DTHP), chương II “quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân” đưa ra 38 điều; so với Hiến pháp năm 1992, lời văn, cấu trúc được sửa lại và bổ sung thêm chín quyền trong chín điều. Mục đích sửa đổi trên được … Continue reading

Quyền cơ bản trong vương quốc dân chủ hàng đầu thế giới – Nguyễn Sỹ Phương

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức Đan Mạch là một vương quốc, tức có Vua. Với tổng số dân non 5 triệu rưỡi chỉ chừng 1/16 Việt Nam, nhưng GDP gấp gần 3 lần Việt Nam; tính ra 1 người Đan Mạch làm bằng 43 người Việt Nam cộng lại. Được xếp thứ hạng dân … Continue reading

Quyền cơ bản, Hiến pháp cho mới có? Nguyễn Sỹ Phương

Quyền cơ bản được coi là đặc trưng của một nhà nước dân chủ. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có 44 điều về “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 hiện nay (DTHP) có 38 điều về “quyền con người, quyền nghĩa … Continue reading

Quyền sở hữu đất đai trong Hiến pháp 1992 sửa đổi? – Nguyễn Sỹ Phương

Nguyễn Sỹ Phương Việc hạn điền hết vào năm 2013 sau 20 năm sử dụng đất nông nghiệp hiện chưa có tiền lệ giải quyết, đang trở thành nan đề sừng sững trước mắt cả người dân lẫn chính quyền, liên quan trực tiếp tới 3 phạm trù luật học: Hiến pháp, Đất đai, Quyền … Continue reading

Hiến pháp là nền tảng, còn nền tảng của Hiến pháp? Nguyễn Sỹ Phương

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức Thế giới hiện đại coi hiến pháp là nền tảng pháp lý cho mọi nhà nước tồn tại và vận hành, bất kể là nhà nước gì, hiển nhiên như bất cứ ngôi nhà nào cũng phải có nền móng. Tới lượt nền móng lại được xây dựng trên … Continue reading