//
archives

Nguyễn Sinh Hùng

This tag is associated with 8 posts

Phát biểu của CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG tại Lễ ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa … Continue reading

Diễn văn bế mạc của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIII

Trước đòi hỏi của cuộc sống và yêu cầu phát triển đất nước Quốc hội đã thông qua Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế 21:41 | … Continue reading

Góp ý Hiến pháp: Tiếp thu hay không đều nêu rõ lý do – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, cần nêu rõ cơ sở, lý lẽ, có sự lập luận chặt chẽ. Đối với những ý kiến chưa tiếp thu cần có sự giải trình, trong đó nêu rõ lý do, cơ sở. Ảnh: TTXVN Ngày 3/4, tại Hà … Continue reading

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói về sửa đổi Hiến pháp ở Ba Lan

Như đã đưa tin, trong lịch trình chuyến thăm của mình, chủ tịch quốc hội Việt Nam có 3 cuộc gặp quan trọng với những chính khách hành đầu của Ba Lan. Đó là, chủ tịch quốc hội Ba Lan, bà Ewa Kopacz, tiếp đến là chủ tịch thượng viện Bogdan Burosewicz và Tổng thống … Continue reading

Không cấm, không chặn các ý kiến khác – Nguyễn Sinh Hùng (Minh Cường ghi)

Có những ý kiến đề nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của HP 1946, chúng ta cứ đưa ra dân thảo luận thật kỹ xem thế nào. Sáng 2-3, đoàn công tác Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) 1992 do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng – … Continue reading

Chủ tịch QH: Người dân quyết định Hiến pháp – Tá Lâm (ghi)

Nhiều người nói để dân phúc quyết thì đây, Đảng đang để dân góp ý. Vậy là họ quyết định Hiến pháp này – Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định. Ngày 2/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của QH làm việc với TP.HCM về việc tổ chức lấy ý … Continue reading

Nghị quyết 06/2011/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Căn
cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Continue reading

Chủ tịch QH: “Lấy ý kiến sửa Hiến pháp phải tránh hình thức” – Nguyễn Sinh Hùng

(Dân trí) – “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, bảo đảm tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ và tránh cách làm … Continue reading