//
archives

Nguyễn Sĩ Dũng

This tag is associated with 5 posts

Chính quyền đô thị – Nguyễn Sĩ Dũng

(LĐ) – Số 213 – Thứ hai 16/09/2013 01:15 Chính quyền đô thị phải khác với chính quyền nông thôn, vì đô thị khác với nông thôn. Đó là lập luận đang vào mốt và đang dẫn dắt nhiều cố gắng cải cách của chúng ta. Lập luận nói trên có vẻ không sai, nhưng … Continue reading

Chủ quyền nhân dân – Nguyễn Sĩ Dũng

02:00-02/07/2013 Chủ quyền nhân dân Nguyễn Sĩ Dũng Xác lập chủ quyền nhân dân là một trong những nội dung quan trọng nhất mà mọi bản hiến pháp hiện đại đều hướng tới. Vậy chủ quyền nhân dân là gì? Chủ quyền nhân dân là nguyên tắc khẳng định rằng tính hợp pháp (tính chính … Continue reading

‘Không thể vượt lên với vòng kim cô quanh đầu và mai rùa trên lưng’ – Nguyễn Sĩ Dũng

“Chúng ta không thể vượt lên phía trước với chiếc vòng kim cô ở quanh đầu và tấm mai rùa ở trên lưng. Sửa đổi Hiến pháp vì vậy là cơ hội rất quan trọng để thiết kế tương lai”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH nói về cơ hội vàng … Continue reading

“Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” – Nguyễn Sĩ Dũng

Pháp quyền về bản chất gắn với “thần linh”. Và người đầu tiên không ngại nói ra điều ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ, cũng là người Việt Đầu tiên nói đến pháp quyền. Năm 1919, trong bản yêu sách gửi đến hội nghị Versaille, … Continue reading

Làm sao bảo vệ Hiến pháp Việt Nam – Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Dũng

Ông Phạm Duy Nghĩa lưu ý hiến pháp là khế ước của dân nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước Một học giả trong lĩnh vực luật học của Việt Nam vừa nêu quan điểm với truyền thông trong nước về việc ‘phải có thiết chế bảo hiến’ để tránh vi phạm hiến pháp. Hôm … Continue reading