//
archives

Nguyễn Như Phát

This tag is associated with 4 posts

Bảo vệ Hiến pháp xuất phát từ nhu cầu xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền – Nguyễn Như Phát

08:44 | 06/09/2013 Nói đến nhu cầu tài phán hiến pháp trước hết phải nói đến vị trí của Hiến pháp trong xã hội, trong đời sống pháp luật và thực tiễn hoạt động của bộ máy nhà nước. Ngày nay, hầu như không quốc gia nào không có bản Hiến pháp riêng của mình, … Continue reading

Nên mở rộng thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp – Nguyễn Như Phát

08:47 | 08/09/2013 * Sự cần thiết phải thành lập cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp ở nước ta hiện nay * Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Hội đồng Hiến pháp Sự cần thiết phải thành lập cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp ở … Continue reading

Tham vấn nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi – bản chất và nguyên tắc thực hiện – Nguyễn Như Phát

Đây là bài viết của PGS.TS. Nguyễn Như Phát – Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, được đăng trên Tạp chí số tháng 10 năm 2012. 1. Bản chất và ý nghĩa của tham vấn nhân dân Theo quy định của pháp luật hiện hành, trước khi ban hành một văn bản pháp … Continue reading

Hiến pháp không phải để ban ơn cho nhân dân – Nguyễn Như Phát

03/09/2012 Cần phải nhận thức đúng về Hiến pháp theo nghĩa Hiến pháp không phải là thứ ban ơn của Nhà nước dành cho công dân, không phải Nhà nước cho thế nào được thế nấy. Trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) hiện nay, người ta nhắc rất nhiều đến … Continue reading