//
archives

Nguyễn Ngọc Già

This tag is associated with 1 post

Nghĩ suy từ hiến pháp mới – Nguyễn Ngọc Già

Nghĩ suy từ hiến pháp mới Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Vì không chấp nhận quan hệ “mật thiết” theo đòi hỏi “gắn bó” yêu đương, một cô gái đã nhận lãnh ca acid từ tên côn đồ [1]. Cùng với cô gái đáng thương, còn 5 người vô tội khác hứng chịu lây. Gã này đã hạ nhục … Continue reading