//
archives

Nguyễn Đăng Dung

This tag is associated with 14 posts

Chúng ta cần Hiến pháp hay Chủ nghĩa Hiến pháp/Chủ nghĩa Hợp hiến – Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy

Nhà nước và pháp luật Chúng ta cần Hiến pháp hay Chủ nghĩa Hiến pháp/Chủ nghĩa Hợp hiến Những tháng gần đây, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ mười một, mọi ngành, mọi cấp đang ra sức tổ chức các hội nghị nhằm tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm … Continue reading

Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm – Nguyễn Đăng Dung

GÓC NHÌN ĐA CHIỀU VỀ HAI PHƯƠNG ÁN TÊN NƯỚC Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm LTS: Theo kế hoạch, hôm nay 2-5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) sẽ khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận về bản dự … Continue reading

Từ vụ Tiên Lãng, nghĩ về sửa đổi Hiến pháp – Nguyễn Đăng Dung

Vụ việc Tiên Lãng xảy ra đúng thời điểm cả nước đang tiến hành tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992 và thảo luận sửa đổi Hiến pháp này. Vụ Tiên Lãng là một vụ việc rất điển hình mà khi xem xét, đánh giá, có thể thấy nó liên quan đến tất cả … Continue reading

Hiến pháp và Bầu cử – Nguyễn Đăng Dung

  Nguyễn Đăng Dung   Hiến pháp có rất nhiều chức năng: Như tổ chức quyền lực nhà nước, giới hạn quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền…. Từ những chức năng này Hiến pháp có rất nhiều những quy định khác nhau, xếp thành … Continue reading

Hãy tìm cho mình một chỗ đứng trong dự thảo Hiến pháp – Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung Đại học Quốc gia Hà Nội  Là đạo luật về chủ quyền nhân dân, Hiến pháp khẳng định nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, hay nói cách khác quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân, do nhân dân trao cho và để phục vụ lợi ích … Continue reading

Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước – Nguyễn Đăng Dung

Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước Tóm tắt. Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay Nguồn: http://tapchi.vnu.edu.vn/L_3_09/b1.pdf

Bàn về vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội – Nguyễn Đăng Dung (Ngọc Quang ghi)

Thứ hai 04/03/2013 06:56 (GDVN) – “Một số ý kiến cho rằng, để thể hiện rõ tính chất, vị trí vai trò của Quốc hội đề nghị trên cơ sở của Hiến pháp 1992, Hiến pháp sửa đổi lần này có thể quy định theo hướng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất … Continue reading

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp các nước và Hiến pháp Việt Nam – Nguyễn Đăng Dung

 1. Các loại hình chế độ kinh tế trong Hiến pháp Do tầm quan trọng – mang tính quyết định – của vấn đề kinh tế đối với đời sống của mỗi quốc gia, nên với tư cách là đạo luật cơ bản, không có một bản Hiến pháp nào không có quy định về … Continue reading

Sửa đổi hiến pháp trước hết cần làm gì? Nguyễn Đăng Dung

  Câu hỏi này tuy nhỏ nhưng mà rất lớn, không những thế mà nó còn là gốc của ván đề sửa đổi Hiến pháp mà chúng ta đang đặt ra. Đó là việc chúng ta phải phân biệt được sự khác nhau giữa quyền lập hiến và quyền lập pháp. Rõ ràng là giữa … Continue reading

Lời nói đầu: Mục tiêu và chủ thể của việc ban hành và sửa đổi Hiến pháp – Nguyễn Đăng Dung

Ban hành hay là sửa đổi Hiến pháp cũng không khác nào như việc chúng ta phải làm và sửa đổi bất cứ một việc gì khác, đều phải có mục tiêu và chủ thể thực hiện. Chính những vấn đề có tính chất cơ bản, hay còn có thể gọi là ABC của mọi … Continue reading