//
archives

Mai Thái Lĩnh

This tag is associated with 6 posts

Quyền lập hiến và Trưng cầu dân ý – Mai Thái Lĩnh

“Quyền lập hiến của nhân dân trước tiên phải là quyền được bầu chọn cơ quan soạn thảo và thông qua hiến pháp. Cơ quan đó có thể là Quốc hội Lập hiến hoặc Quốc hội thông thường, hoặc là một cơ quan lập hiến theo một mô hình nào đó phù hợp với hoàn … Continue reading

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ (Phần II) – Mai Thái Lĩnh

Tháng 3 9, 2013 Mai Thái Lĩnh Xem Phần I: Sửa đổi hiến pháp hay viết lại hiến pháp? Phần II: Làm thế nào để viết lại hiến pháp mới? Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu lý do tại sao đã đến lúc phải viết lại một hiến pháp mới thay vì sửa đổi … Continue reading

Lộ trình xây dựng một Hiến pháp dân chủ – Mai Thái Lĩnh

Mai Thái Lĩnh Hạ tuần tháng 1 năm 2013, trước Tết Nguyên đán, đã xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận. Đó là việc 72 vị nhân sĩ, trí thức đã cùng nhau ký một bản kiến nghị có tên là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (đề ngày 19-1-2013)[1]. … Continue reading

Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946 – Mai Thái Lĩnh

Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946 MAI THÁI LĨNH Cuộc trao đổi ý kiến xung quanh chủ đề “Hiến pháp 1946” đáng lẽ đã dừng lại, vì những điều đã trình bày cũng đủ cho độc giả nắm vững được vấn đề. Tuy nhiên, vì trang Bauxite Vietnam lại đăng tiếp … Continue reading

Trao đổi ý kiến về bản Hiến pháp 1946 – Mai Thái Lĩnh

Trao đổi ý kiến về bản Hiến pháp 1946 Mai Thái Lĩnh Gần đây, trong một bài viết gửi đăng trên Bauxite Vietnam[1], tác giả Phan Thành Đạt đã trình bày một số luận điểm nhằm biện hộ cho bản Hiến pháp 1946, đồng thời đưa ra một số đề nghị để bổ sung cho những … Continue reading

Những khuyết điểm nghiêm trọng của Hiến pháp 1946 – Mai Thái Lĩnh

Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu đã đề nghị “trở lại với Hiến pháp 1946”. Đề nghị này đã thật sự trở thành một trào lưu từ giữa năm 2010, với những bài phát biểu đề cập đến vấn đề sửa đổi hiến pháp của ông Nguyễn Văn An – cựu … Continue reading