//
archives

Lưu Sĩ Hà Tâm

This tag is associated with 5 posts

Thuyết phục hay khuất phục? Lưu Hà Sĩ Tâm

Cái mốc ban đầu của 3 tháng, mà Đảng và Quốc hội dành cho nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đã sắp đến. Nhờ ý kiến từ nhân dân, cái mốc đã được cho phép dời đến hết tháng 9/2013. Chúng ta cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn … Continue reading

Cuối năm bàn về nuôi dạy con trẻ và chất lượng con người của xã hội ta – Lưu Sĩ Hà Tâm

Lưu Hà Sĩ Tâm Cuối năm âm lịch, tiết trời thường rét, mỗi đợt gió mùa về thường kéo theo những cơn mưa không lớn nhưng làm đậm hơn cái rét. Đám đàn ông dễ tìm nhau bên nồi nước chè tươi vừa nấu, ấm trà mới pha, phin café nhỏ tí tách, chén rượu … Continue reading

Hình thức, giả vờ – hệ lụy của Hiến pháp tồi – lối thoát – Lưu Sĩ Hà Tâm

Lưu Hà Sĩ Tâm Tuổi thơ có cái hạnh phúc là được người lớn cho quà gì cũng sung sướng, cho được hưởng dịch vụ gì thì cũng khoái chí lắm (như được đi tắm biển ở bãi tắm, nghỉ trong khách sạn…), không cần biết các hàng/dịch vụ ấy có chất lượng hay không, … Continue reading

Bàn về con đường đi đến mục tiêu dân giàu nước mạnh – Lưu Hà Sĩ Tâm

Lưu Hà Sĩ Tâm Chúng ta đang được khuyến khích góp ý cho soạn thảo Hiến pháp mới, nên mọi người có thể bàn bạc từ những điều giản đơn đến những điều lý luận cao sâu. Tôi xin được góp bàn vài điều giản đơn, mà giới trẻ chúng tôi đã có bàn đến, … Continue reading

Phần tử cơ hội và kẻ cơ hội chính trị là ai và ở đâu? Lưu Sĩ Hà Tâm

Lưu Hà Sĩ Tâm Trong dòng chảy của cuộc sống, con người quan tâm nhiều đến các cơ hội, vì cơ hội đến sẽ tạo tiềm năng gây chuyển biến nhanh (nhiều khi là đột biến) trong dòng chảy ấy. Tuy vậy, thuật ngữ “cơ hội” được dùng ở Việt Nam với nhiều sắc thái … Continue reading