//
archives

Lưu Đức Quang

This tag is associated with 4 posts

“Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định” – nhận diện từ lý luận và tình huống – Lưu Đức Quang

“Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định” – nhận diện từ lý luận và tình huống Trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 1992 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định”. … Continue reading

Quy trình lập hiến trên thế giới và những liên hệ với Việt Nam – Lưu Đức Quang

QUY TRÌNH LẬP HIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM[1]   Ngày nay, Hiến pháp được xem là đạo luật gốc của mọi quốc gia dân chủ. Tính gốc gác đó không chỉ được thể hiện qua giá trị của những quy phạm hiến định hết sức trang trọng và thiết … Continue reading

Hiến pháp Liên bang Nga – Lưu Đức Quang

 Lưu Đức Quang – Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. HCM 1. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1993 Sự tan rã Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – viết, sự thông qua các bản tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô … Continue reading

Hiến Pháp Cộng Hòa Pháp – Lưu Đức Quang

LỊCH SỬ LẬP HIẾN VÀ HIẾN PHÁP CỘNG HÒA PHÁP[1] Lưu Đức Quang – Giảng viên Trường Đại học Luật Tp. HCM 1. Lịch sử lập hiến Cộng hòa Pháp là quốc gia có lịch sử lâu đời với truyền thống văn hóa, khoa học, chính trị, pháp luật… đáng tự hào. Pháp cũng là … Continue reading