//
archives

iSEE

This tag is associated with 8 posts

Ba kiến nghị về Hiến pháp của 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự

CVHP xin giới thiệu với các bạn ba kiến nghị của 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự. Ba kiến nghị này đã được trao cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 29/3/2013 (xem tin đã đưa). Các văn bản dưới đây ở dạng PDF, nguồn: http://www.facebook.com/iseevn. … Continue reading

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp nhận bản kiến nghị từ 7 nhóm Xã hội và các tổ chức Xã hội Dân sự – Nam Phạm (ghi)

29/03/2013 Nam Phạm Ngày 29 tháng 03 năm 2013, thay mặt cho 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các cán bộ của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường iSEE, bà Ngô Thu Hà ( phó giám đốc trung tâm CEPEW), bà Phan Kim Ngọc … Continue reading

Nghe “nhóm yếu” góp ý về Hiến pháp – Lao Động

Bà Nguyễn Hồng Oanh (Giám đốc Trung tâm Idea) tham vấn cho nhóm người khuyết tật tại TP.Thái Nguyên. (LĐ) – Số 62 – Thứ sáu 22/03/2013 14:16 Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) cùng 16 mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội đã tổ chức loạt … Continue reading

Người dân tộc đóng góp cho sửa đổi Hiến pháp thế nào? V. Tiến (ghi)

Thứ ba, ngày 05/03/2013, 16:08 Người dân xã Mã Tra đang đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Ảnh P. Thảo (DĐĐT) – Trong hai ngày 4 và 5/3/2013, gần 50 người dân tộc Mông ở hai xã Sa Pả và Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) đã tích cực tham gia các buổi đóng … Continue reading

Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp bằng những câu chuyện kể – Phương Thảo – Xuân Minh (ghi)

Những câu chuyện được nhóm dân tộc thiểu số chia sẻ tại Hội thảo “Chia sẻ kết quả lấy ý kiến 7 nhóm xã hội đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992” cho thấy một góc nhìn mới về cách tiếp cận Hiến pháp sửa đổi từ những câu chuyện thực tế. … Continue reading

Kết quả tham vấn bảy nhóm xã hội cho sửa đổi Hiến pháp 1992 – iSEE

“Tôn trọng sự đa dạng, tự do và bình đẳng, vì một Việt Nam cường thịnh và hạnh phúc của mỗi người”. Đó là nguyện vọng chung của bảy nhóm xã hội thể hiện tại hội thảo chia sẻ kết quả lấy ý kiến các nhóm cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi diễn ra … Continue reading

Hội thảo “Kiến nghị của các tổ chức xã hội dân sự cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp” – iSEE

Ngày 07 tháng 03 năm 2013, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường đã cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tham gia buổi hội thảo “Kiến Nghị Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Cho Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp” tại nhà khách Quân đội, 33C Phạm … Continue reading

Nhiều điều trong hiến pháp dự thảo được đại biểu dân tộc thiểu số góp ý sửa đổi – iSEE

Ngày 02 tháng 02 năm 2013, trong khuôn khổ chương trình lấy ý kiến người yếu thế trong xã hội đóng góp cho sửa đổi Hiến pháp 1992, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã phối hợp với Mạng lưới an ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN) và Trung … Continue reading