//
archives

Hoàng Xuân Phú

This tag is associated with 7 posts

Đảng và Nhân dân – Vị thế bị tráo – Hoàng Xuân Phú

Đảng và Nhân dân – Vị thế bị tráo Hoàng Xuân Phú con xưng bố của ba ấy là nhà vô phúc “Đảng… vĩ đại… tài tình… sáng suốt… lãnh đạo Nhân dân… giáo dục Nhân dân…” Nói mãi, nghe mãi thành quen, nên bao người coi đó là chân lý. Hễ nghe nói khác, … Continue reading

Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến pháp – Hoàng Xuân Phú

Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến pháp Hoàng Xuân Phú cũng chỉ là con dân mà xưng là thiên tử Có lẽ không điều khoản nào của Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lại được bàn cãi nhiều bằng Điều 4. Một bên thì cương quyết bảo lưu, bên kia … Continue reading

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân? – Hoàng Xuân Phú

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?  Hoàng Xuân Phú Lẽ ra ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để bàn luận về quốc hiệu, bởi đó là một chuyện đơn giản. Không gì đơn giản hơn việc chọn một tên thật… đơn giản và mộc mạc, để dễ được đa số Nhân … Continue reading

Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ – Hoàng Xuân Phú

Hoàng Xuân Phú Chương trình thời sự buổi 19h ngày 25/02/2013 của VTV1 đã tường thuật buổi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng B­­­­í thư Đảng Cộng sản Việt Nam – với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tại đó, ông Trọng đã nói rằng: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy … Continue reading

Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp – Hoàng Xuân Phú

Hội chợ Leipzig trở thành hội chợ hàng mẫu đầu tiên trên Thế giới vào năm 1895. Đối với Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức, tức Đông Đức xã hội chủ nghĩa, 1949 – 1990), Hội chợ Leipzig là một trong những nơi giao tiếp quốc tế quan trọng nhất. Chính quyền Đông Đức … Continue reading

Hai tử huyệt của chế độ – Hoàng Xuân Phú

Hoàng Xuân Phú Quy định trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội tưởng để đảng trường tồn, nhưng lại là điều khoản khai tử của ĐCSVN, khai tử khỏi lòng Dân và khai tử khỏi cuộc sống chính trị. Quy định đất đai thuộc … Continue reading

Teo dần quyền con người trong Hiến pháp – Hoàng Xuân Phú

 Hoàng Xuân Phú Trong thời gian qua, nhiều người mong muốn sửa đổi Hiến pháp 1992, để bỏ hoặc thay đổi một số quy định, ví dụ như quy định về quyền lãnh đạo (được hiểu là đương nhiên) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước và xã hội (Điều 4), và quy định đất đai thuộc sở … Continue reading