//
archives

Hoàng Thế Liên

This tag is associated with 3 posts

Các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền và việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 – Hoàng Thế Liên

Các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền và việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992       1. Ngày nay, xu hướng giải thích khái niệm “nhà nước pháp quyền” ngày càng được mở rộng theo hướng những gì nhà nước pháp quyền đem lại phải là những gì tốt đẹp nhất cho … Continue reading

Các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền và việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 – Hoàng Thế Liên

1. Ngày nay, xu hướng giải thích khái niệm “nhà nước pháp quyền” ngày càng được mở rộng theo hướng những gì nhà nước pháp quyền đem lại phải là những gì tốt đẹp nhất cho nhân dân. Giới nghiên cứu khai thác chủ đề này dường như chưa bao giờ cạn và khoa học … Continue reading

Quyền con người không còn là chuyện nhạy cảm

Cung cấp thêm thông tin về những điểm mới trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH Nguyễn Văn Phúc, tại đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ hôm nay (23/1), cho biết nhân tố con người được phát huy qua … Continue reading