//
archives

Hồ Anh Hải

This tag is associated with 8 posts

Đảng CSVN không cần điều 4 Hiến pháp? Hồ Anh Hải

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013 vẫn giữ lại Điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), phần sửa đổi chủ yếu có thêm ý « chịu sự giám sát của nhân dân ». Thiển nghĩ ĐCSVN hoàn toàn không cần tới Điều 4 nhưng vẫn có thể … Continue reading

Có nên đưa vấn đề sự lãnh đạo của Đảng vào Hiến pháp hay không? Hồ Anh Hải

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là đảng cầm quyền duy nhất ở nước ta trong ngót 70 năm qua, từng dẫn dắt nhân dân ta lập bao chiến công hiển hách được cả thế giới biết tới. Hiện nay Đảng đang nhấn mạnh vấn đề sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước … Continue reading

Vì sao phải giám sát quyền lực? – Hồ Anh Hải

Báo chí đang bàn nhiều về vấn đề giám sát quyền lực ; xin mạn phép góp một tiếng nói nhỏ. Mọi quyền lực đều nhất thiết phải được kiểm soát, giám sát, kiềm chế một cách hữu hiệu — đây là một nguyên tắc tuyệt đối cần thiết mà bất cứ thể chế chính trị … Continue reading

Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Trung Quốc – Hồ Anh Hải

Hồ Anh Hải Sử dụng Hiến pháp để củng cố địa vị hợp pháp của chính đảng cầm quyền luôn luôn là cái « phong vũ biểu » của nền chính trị chính đảng ở Trung Quốc kể từ sau Cách mạng Tân Hợi (1911), dù là Quốc Dân Đảng (QDĐ) của Tôn Trung Sơn và Tưởng … Continue reading

Vấn đề Đảng lãnh đạo trong Hiến pháp một số nước khác – Hồ Anh Hải

Triều Tiên : Về hình thức, Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên quy định nước này theo chủ nghĩa xã hội và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết nước này thi hành chế độ lãnh đạo cha … Continue reading

Góp ý kiến về đề nghị của ông Vũ Mão – Hồ Anh Hải

Trong bài « Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 » *, ông Vũ Mão nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng nên giữ Điều 4 Hiến pháp và ông bổ sung thêm đề nghị thực hiện Luật hóa việc Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân … Continue reading

Lạm bàn vấn đề Đảng với Điều 4 Hiến pháp – Hồ Anh Hải

 Hồ Anh Hải Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 viết (tóm tắt): 1. Đảng Cộng sản Việt Nam …. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.  2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước … Continue reading

Vấn đề Đảng trong Hiến pháp Liên Xô – Hồ Anh Hải

Phần lớn các nước tự nhận là dân chủ đều do một (hoặc một liên minh vài đảng) cầm quyền. Hiến pháp hầu hết các nước đều không nói gì về đảng cầm quyền, trừ một số nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói Điều 4 Hiến … Continue reading