//
archives

Hải Phong

This tag is associated with 4 posts

Đề xuất bỏ phiếu kín liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp – Hải Phong

05/11/2013 16:26 Đề xuất bỏ phiếu kín liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Dân Việt – Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đề xuất bỏ phiếu kín. Báo cáo tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Quốc hội … Continue reading

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Tên nước vẫn là CHXHCN Việt Nam – Hải Phong

22/10/2013 13:00 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Tên nước vẫn là CHXHCN Việt Nam Dân Việt – Hôm nay, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã trình ra Quốc hội bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mới nhất với nhiều tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi. Tên nước vẫn là CHXHCN … Continue reading

Cơ hội “Vàng” cho Luật Đất đai: Trưng mua hay thu hồi đất? – Hải Phong (Ghi)

09/07/2013 | 06:37 Bài 2 Cơ hội “Vàng” cho Luật Đất đai: Trưng mua hay thu hồi đất? (Dân Việt) – Tại kỳ họp thứ 5, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được trình Quốc hội sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân. Dự thảo lần này đã có … Continue reading

Hội đồng Hiến pháp chưa đủ chức năng “bảo hiến” – Phan Xuân Sơn (Hải Phong ghi)

08/01/2003 (Dân Việt) – “Với lời văn của bản dự thảo lần này, Hiến pháp vẫn chưa được bảo vệ. Theo tôi, cần có tư duy dứt khoát và triệt để về cơ chế “bảo hiến” và cần có một chế định Hiến pháp về bảo vệ Hiến pháp”.   GS-TSKH Phan Xuân Sơn nhận … Continue reading