//
archives

Đức Thành

This tag is associated with 8 posts

“Ý đảng lòng dân” thời hiện tại – Đức Thành

02/12/2013 “Ý đảng lòng dân” thời hiện tại   Đức Thành Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua hiến pháp với tỷ lệ tán thành cao ngất ngưởng, vị đứng đầu đảng và Quốc hội thỏa mãn ra mặt, mặc dù trước đó vẫn còn thừa nhận “còn những ý kiến khác nhau” trong … Continue reading

Cuộc chiến trong mỗi vị đại biểu Quốc hội – Đức Thành

Kỳ họp Quốc hội cuối năm 2013 này, được lãnh đạo đảng tuyên bố như đinh đóng cột rằng, phải thông qua cho được bản Hiến pháp và luật đất đai. Nghe tuyên bố kiểu này cùng với việc khẳng định Hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của đảng … Continue reading

Tình người, tình đất – Đức Thành

“Tấc đất tấc vàng” Đó là câu nói truyền đời của tổ tiên ta dạy các thế hệ sau phải biết nâng niu, gìn giữ tôn tạo khai thác sử dụng sao có hiệu quả nhất. Nhờ câu nói này mà một dân tộc nơi đầu song ngọn gió phong ba, kẻ thù ngàn đời … Continue reading

Ai xoá bỏ Đảng? Sao lại lu loa – Đức Thành

Đảng, Nhà nước kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến xây dựng sửa đổi hiến pháp ,tất nhiên xảy ra những ý kiến đóng góp trái chiều. Những ý kiến trái chiều thể hiện sinh động một sự dân chủ trong xây dựng ,góp ý sửa đổi hiến pháp. Chúng ta nên chấp nhận … Continue reading

Diễn đạt chặt chẽ về pháp lý các nội dung về sự lãnh đạo của Đảng và quyền con người, quyền công dân – Đức Thành

QĐND – Thứ Năm, 14/02/2013, 23:52 (GMT+7) QĐND – Hiến pháp 1992, (sửa đổi năm 2001) ra đời trong bối cảnh Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Về nội dung, đường lối đổi mới chuyển mô hình xã hội XHCN kiểu cũ (đặc trưng về chính … Continue reading

Cần đa Đảng để chống chảy máu chất xám – Đức Thành

Đức Thành Vừa rồi báo chí đưa tin có tới hơn 30% cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước có cũng như không. Đây là con số được các cơ quan có trách nhiệm đưa ra. Chưa hết, tại cuộc họp UBTVQH ngày 26/3/2012 đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) đã … Continue reading

Sửa đổi Hiến pháp 1992 và việc bảo vệ chế độ xã hội XHCN của chúng ta – Đức Thành

QĐND – Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, là “khế ước xã hội” giữa người dân với nhà nước, trong đó người dân trao quyền cho nhà nước, để đổi lại nhà nước cam kết tôn trọng bảo vệ quyền của người dân. Đối với một quốc gia, Hiến pháp là nền tảng tư tưởng, chính trị và pháp lý cho sự tồn tại và phát triển của một nhà nước gắn liền với một chế độ xã hội. Continue reading

Sửa đổi Hiến pháp 1992 và việc bảo vệ chế độ xã hội XHCN của chúng ta – Đức Thành

QĐND – Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, là “khế ước xã hội” giữa người dân với nhà nước, trong đó người dân trao quyền cho nhà nước, để đổi lại nhà nước cam kết tôn trọng bảo vệ quyền của người dân. Đối với một quốc gia, Hiến pháp là … Continue reading