//
archives

Đặng Văn Việt

This tag is associated with 1 post

Bản góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 của ông Đặng Văn Việt

Dưới đây là bản góp ý Hiến Pháp của ông Đặng Văn Việt, người chỉ huy chiến dich đường 4 từ năm 1947-1949. Ông được lịch sử nhớ tới với cái tên do chính những người ông chiến đấu đặt ra “Hùm xám đường bốn” với sự kính trọng. (CVHP)  Cộng hòa xã hội chủ … Continue reading