//
archives

Đặng Hùng Võ

This tag is associated with 6 posts

Dân có được lấy ý kiến… – Đặng Hùng Võ

Bác Hồ có tư tưởng lớn về sự nghiệp cách mạng là của toàn dân và mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân thực sự xúc động tiễn đưa cũng với tư tưởng quân đội nhân dân, chiến tranh nhân dân và quân đội vì nhân … Continue reading

Rất cần minh bạch – Đặng Hùng Võ

Nguyên tắc “Quyền sử dụng là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ” cần được đưa trở lại Hiến pháp sửa đổi. Việc Ủy ban sửa đổi Hiến pháp tự ý đưa nguyên tắc này ra khỏi Dự thảo Hiến pháp sửa đổi bản mới nhất trình ra Quốc hội cần được giải thích … Continue reading

Đã đến lúc Quốc hội cần minh bạch – Đặng Hùng Võ

Dự thảo hiến pháp sửa đổi: Đã đến lúc Quốc hội cần minh bạch Nguyên tắc “Quyền sử dụng là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ” cần được đưa trở lại Hiến pháp sửa đổi. Việc Ủy ban sửa đổi Hiến pháp tự ý đưa nguyên tắc này ra khỏi Dự thảo Hiến … Continue reading

Những rào cản cần bước qua trong xây dựng luật đất đai sửa đổi (Bài 4) (Tiếp) – Đặng Hùng Võ

Những rào cản cần bước qua trong xây dựng luật đất đai sửa đổi (Bài 4) Tiếng nói trí thức Thứ sáu, 02/8/2013 5:32 GMT+7 Bồi thường về đất không chỉ với tư cách là tài sản mà còn là tài nguyên thiên nhiên và tư liệu sản xuất. Cho đến nay, pháp luật nước … Continue reading

Những rào cản cần bước qua trong xây dựng luật đất đai sửa đổi (bài 4) – Đặng Hùng Võ

Những rào cản cần bước qua trong xây dựng luật đất đai sửa đổi (Bài 1) Tiếng nói trí thức Thứ năm, 01/8/2013 8:30 GMT+7 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: một không gian pháp luật quá chật hẹp Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vốn là một vấn đề phức tạp. Đây … Continue reading

Thông qua luật đất đai: Ý kiến của dân và những điều cần suy ngẫm – Đặng Hùng Võ

Thông qua luật đất đai: Ý kiến của dân và những điều cần suy ngẫm Tiếng nói trí thức Thứ sáu, 21/6/2013 9:35 GMT+7 Luật Đất đai là một đạo luật rất quan trọng vì luôn gắn với quyền và lợi ích của dân. Hầu như mọi lần thông qua Luật Đất đai, Quốc hội … Continue reading