//
archives

Bùi Ngọc Sơn

This tag is associated with 23 posts

Tinh thần bảo hiến trong truyền thống Việt Nam – Bùi Ngọc Sơn

Tinh thần bảo hiến trong truyền thống Việt Nam 08:22 | 23/09/2013 Ngoài những lý do khác nhau, một số ý kiến chưa đồng tình với việc thành lập Hội đồng Hiến pháp với một lo ngại rằng đây là cơ quan mới, được vay mượn từ nước ngoài, chưa phù hợp với điều kiện nước ta. Có thể … Continue reading

Về thiết chế Hội đồng Hiến pháp Khi QH tự đặt mình vào những kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát quyền lực, sức mạnh của QH được tăng cường – Bùi Ngọc Sơn

Về thiết chế Hội đồng Hiến pháp Khi QH tự đặt mình vào những kiểm soát theo nguyên tắc kiểm soát quyền lực, sức mạnh của QH được tăng cường 08:50 | 05/09/2013 Ngoài những lý lẽ khác, những ý kiến chưa đồng tình với việc thiết lập Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam … Continue reading

Về những điều hiểu chưa đúng về Hội đồng Hiến pháp – Bùi Ngọc Sơn

08:51 | 29/08/2013 Hội đồng Hiến pháp không là sản phẩm của tam quyền phân lập Hội đồng Hiến pháp không phải là sản phẩm của chế độ đa đảng Hội đồng Hiến pháp không phải không phù hợp với chính thể xã hội chủ nghĩa Trong quá trình thảo luận về đổi mới chế … Continue reading

Cải cách Bảo hiến – Bùi Ngọc Sơn

Trong hai ngày, 3- 4, tháng 6, năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Liên quan đến vấn đề bảo hiến, có hai xu hướng khác nhau. Nhiều đại biểu kiên trì bảo vệ mô hình bảo hiến hiện hành, trong khi nhiều … Continue reading

Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực – Bùi Ngọc Sơn

Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực Tác giả: BÙI NGỌC SƠN Bài đã được xuất bản.: 05/10/2011 06:00 GMT+7 Khi Hiến pháp được nhận thức như những giới hạn pháp lý do người dân áp dụng đối với công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải được đổi mới theo một … Continue reading

Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp – Bùi Ngọc Sơn

Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp Một thập kỷ vừa qua chứng kiến những tín hiệu thực tế cho thấy chức năng của hiến pháp ở Việt Nam đang chuyển đổi. Bài viết này cho rằng một thập kỷ vừa qua chứng kiến những tín hiệu thực tế cho thấy … Continue reading

Sách “Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992”

SUNDAY, FEBRUARY 17, 2013 Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992 – Series A – Initiiert von Hao Vo Tri  Tháng 8 năm 2011, tôi nhóm họp các thành viên C&G tại quán Cà phê sách Gugi, để hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992, với … Continue reading

Hiến pháp trong cách nhìn chuyển đổi – Bùi Ngọc Sơn

01:43-13/04/2011 Hiến pháp trong cách nhìn chuyển đổi Bùi Ngọc Sơn Từ năm 1946 đến nay, Việt Nam đã có đến bốn hiến pháp. Bài viết dưới đây giới thiệu cách nhìn chuyển đổi về hiến pháp được phát triển bởi một số học giả phương Tây và Châu Á. Sau đó, chúng tôi sẽ … Continue reading

“Kiến thức phổ thông” về nguồn gốc của hiến pháp? – Bùi Ngọc Sơn

Sau khi tiasang.com.vn đăng bài “Hiến pháp là gì?” của GS Cao Huy Thuần, chúng tôi đã nhận được bài viết của Ths. Bùi Ngọc Sơn, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm xem xét lại những thông tin thuộc “kiến thức phổ thông” về “nguồn gốc của hiến pháp” mà GS Cao … Continue reading

Hiến pháp và văn hóa bản địa – Bùi Ngọc Sơn

09:58-29/03/2011 Hiến pháp và văn hóa bản địa Bùi Ngọc Sơn Trang đầu tiên của bản gốc Hiến pháp Mỹ. Bài học quan trọng nhất mà văn hóa Hiến pháp Mỹ có thể đem lại cho Việt Nam là: khác với Coca-Cola, KFC, Rock&Roll, thể chế không phải là một thứ mà người ta có … Continue reading