//
archives

Bùi Đức Lại

This tag is associated with 9 posts

Võ Nguyên Giáp, cốt cách người lãnh đạo trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách – Bùi Đức Lại

18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, Võ Nguyên Giáp, người con vĩ đại của dân tộc ta đã đi về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 103 tuổi. Khi còn tại thế, Võ Nguyên Giáp xứng đáng là người được nhân dân kính trọng và yêu quý nhất trong số những người … Continue reading

Nhân chuyện tranh cãi xung quanh một khẩu hiệu – Bùi Đức Lại

Bây giờ đảo lại là “Mừng Xuân mừng Đảng” thì cũng có nghĩa là tỏ ra yếu thế, phải thừa nhận lý lẽ phê phán của phe phản đối, là mắc mưu “hạ thấp vị trí Đảng”. Đã sang tháng hai lịch âm, bàn về một khẩu hiệu tết có thể bị cho là vô … Continue reading

Đưa thảo luận Hiến pháp về đúng vị trí – Bùi Đức Lại

Cuộc vận động xây dựng Hiến pháp sắp được ba tháng, đang đến hồi “cao trào”. Người tham gia ngày càng đông đảo. Ở một số địa phương, Dự thảo được cán bộ đưa đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến. Dù có thể có ý kiến khác nhau về cách làm này, … Continue reading

Lương thiện, điều không thể thiếu khi tham gia xây dựng Hiến pháp – Bùi Đức Lại

Mọi cuộc thảo luận tử tế đều rất cần sự lương thiện. Ranh giới thiện ác, đen trắng ở đây rất mong manh, khó nắm bắt. Dùng xảo thuật ngôn từ để “ăn gian” trong thảo luận, tệ hơn nữa là quy kết vu vạ để hăm doạ, hãm hại người khác là những hành … Continue reading

Thư gửi những người quan tâm sửa đổi Hiến pháp – Bùi Đức Lại

Bạn thân mến, Hơn một tháng sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi của Bạn về mấy bài đăng trên VietNam Net, Tôi mới trả lời bạn được. Xin lỗi vì không gửi được thư riêng. Tôi nhận được khá nhiều ý kiến từ nhiều người, ý kiến lại nhiều loại, nên xin trả … Continue reading

Sửa đổi Hiến pháp: Mấy điều nghĩ ngợi – Bùi Đức Lại

1– Chắc không có nhiều nước như Việt Nam, chỉ trong gần 70 năm, tính riêng trong không gian tồn tại của một nhà nước liên tục, khởi đầu từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến nay, đã có 4 bản Hiến pháp chính thức và hai lần bổ sung sửa đổi. Hiến pháp- … Continue reading

Mấy ý kiến chung về sửa Hiến pháp – Bùi Đức Lại

1- Theo nghị quyết của Quốc hội, hiện nay việc góp ý kiến sửa Hiến pháp 1992 đang được khởi động. Sửa hiến pháp-một việc hệ trọng của đất nước được ban lãnh đạo cao cấp và các cơ quan tham mưu bỏ nhiều công sức chuẩn bị từ sớm, nhưng có vẻ như chưa … Continue reading

Lược khỏi Hiến pháp những gì chưa thể ‘luật hóa’ – Bùi Đức Lại

Các điều khoản của Hiến pháp đều phải có nội hàm rõ ràng, đều có khả năng “luật hóa” và đều phải luật hóa. Vì vậy, đương nhiên cần bỏ ra khỏi Dự thảo Hiến pháp sửa đổi những điều khoản, những khái niệm chưa xác định được nội hàm chính xác, chưa thể hoặc không thể “luật hóa” – chuyên gia Bùi Đức Lại viết. Continue reading

Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào? Bùi Đức Lại

Vấn đề Đảng lãnh đạo Nhà nước là một trong những vấn đề chính trị trung tâm, nhưng tiếc thay lại là chủ đề ít được đặt ra và trao đổi thẳng thắn, triệt để trong các cuộc thảo luận và diễn đàn chính thức. Không phải vì ở đây “không còn chuyện gì để … Continue reading