//
archives

boxitvn

This tag is associated with 10 posts

Phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 – Boxit Việt Nam

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường … Continue reading

Góp ý tiếp về Hiến pháp và Luật đất đai – Boxit Việt Nam

06/07/2013 GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi: – Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội … Continue reading

Không nên hiến định những điều mù mờ trong Hiến pháp – Thái Bình

Hiến pháp là luật gốc, luật mẹ, vì thế những nội dung của luật phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh dân tộc và xu thế của nhân loại tiến bộ văn minh, đồng thời Hiến pháp phải có tính khả thi, không nên đưa vào Hiến pháp những điều nghe có … Continue reading

Thông báo của nhóm soạn thảo và ký kiến nghị 72 về sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2013 Kính gửi các vị Đại biểu Quốc hội khoá XIII Chúng tôi thay mặt những người đã ký Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xin gửi tới quý vị, các thành viên cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta, lời chào trân … Continue reading

Thông báo của Nhóm soạn thảo và ký đầu tiên Kiến nghị 72 về công văn trả lời của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Ngày 18 tháng 2 năm 2013 Ngày 4-2-2013, một đoàn 15 người, đại diện cho 72 người đã ký ngày 19-1-2013 bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 (xin được gọi tắt là Kiến nghị 72) và cho hơn 2000 người đến thời điểm đó đã ký ủng hộ Kiến nghị 72, do Tiến … Continue reading

Giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa độc đoán và dân chủ là tiền đề phát triển xã hội – Hà Đình Sơn

Xã hội Việt Nam cũng như mọi xã hội cá biệt khác trong cộng đồng nhân loại đều là cái riêng chứa đựng cái chung. Quy luật phát triển xã hội trong lịch sử nhân loại là từ dân chủ tự phát đến độc tài và từ độc tài đến dân chủ tự giác. Một … Continue reading

Một dự thảo hiến pháp để tham khảo (Bauxite Việt Nam)

Lời Ban Biên tập Cùng viết Hiến pháp, Theo chúng tôi biết, bên cạnh Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 của Quốc Hội, còn có bản Dự thảo Hiến pháp 2013 do một nhóm trí thức đề xuất trên trang Boxitvn.net. Bản dự thảo này được kèm theo Kiến nghị về việc … Continue reading

Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 – boxitvn

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo), chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, xin trình bày với Quốc hội và Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một số … Continue reading

Hai tử huyệt của chế độ – Hoàng Xuân Phú

Hoàng Xuân Phú Quy định trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội tưởng để đảng trường tồn, nhưng lại là điều khoản khai tử của ĐCSVN, khai tử khỏi lòng Dân và khai tử khỏi cuộc sống chính trị. Quy định đất đai thuộc … Continue reading

Teo dần quyền con người trong Hiến pháp – Hoàng Xuân Phú

 Hoàng Xuân Phú Trong thời gian qua, nhiều người mong muốn sửa đổi Hiến pháp 1992, để bỏ hoặc thay đổi một số quy định, ví dụ như quy định về quyền lãnh đạo (được hiểu là đương nhiên) của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước và xã hội (Điều 4), và quy định đất đai thuộc sở … Continue reading