//
Cách gửi bài

Mời cộng tác và ủng hộ Cùng viết Hiến pháp

Chào mừng bạn đến với trang Cùng viết Hiến pháp!

Ban biên tập mong nhận được sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của độc giả, để Cùng viết Hiến pháp trở thành một trong những địa chỉ tốt cho người dân, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể thảo luận, trao đổi, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, đóng góp cho Quốc Hội xây dựng một bản hiến pháp thể hiện đúng ý chí của nhân dân.

Phù hợp với tôn chỉ của Cùng viết Hiến pháp là dân chủ, khoa học, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, phi đảng phái và phi vụ lợi, ban biên tập vui mừng tiếp nhận và đăng tải tất cả các bài nghiên cứu, tài liệu dịch và ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu và các độc giả gửi đến. Chúng tôi không nhận đăng những bài viết và ý kiến lạc đề hoặc nặng về quy kết quan điểm, hằn học, vu khống, hay kích động phân biệt đối xử và bạo lực.

Bài viết, tài liệu dịch và ý kiến đóng góp có thể trực tiếp liên quan đến nội dung của Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013, hoặc về các vấn đề về hiến pháp nói chung, hiến pháp của các nước khác trên thế giới trong mối quan hệ với việc sửa đổi hiến pháp của Việt Nam.

Để tiện lợi cho việc biên tập, chúng tôi mong muốn các bài viết và ý kiến được viết bằng tiếng Việt, có đánh dấu. Nếu soạn trên Microsoft Word, chúng tôi đề nghị dùng phông chữ Times New Roman. Để đảm bảo tính tin cậy của bài viết, đề nghị tác giả cung cấp cho ban biên tập họ, tên hoặc bút danh, địa chỉ liên lạc hoặc địa chỉ điện tử.

Bài vở có thể gửi về Ban biên tập ở địa chỉ email hopthuhienphap@gmail.com

Xin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự cộng tác của đông đảo độc giả!

Comments are closed.

%d bloggers like this: