//
Kết quả khảo sát

CVHP chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian trả lời Khảo sát ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 người tham gia và trên 3400 người hoàn thành Khảo sát.

CVHP công bố với bạn đọc kết quả của cuộc khảo sát tính đến ngày 30/3/13 do trang mạng độc lập surveymonkey cung cấp, cùng với kết quả tổng hợp và phân tích của CVHP dựa trên kết quả sơ bộ của khảo sát tính đến ngày 20/3/13.

1) Kết quả khảo sát (Kết quả tính cả những người đã bắt đầu nhưng không hoàn thành Khảo sát ở đây.)

Kết quả kèm với tất cả ý kiến những người tham gia khảo sát điền thêm vào ở đây (151 trang). Có một số (nhưng rất ít) chỗ người trả lời dùng từ tục tĩu; chúng tôi xin lỗi nhưng không bỏ đi để cho khách quan.

2) Tổng hợp ý kiến của những người tham gia khảo sát.

3) Phân tích số liệu thu thập được.

Dưới đây là đồ thị minh hoạ số người hoàn thành khảo sát trong khoảng thời gian từ 1/3 đến 20/3. Có thể nhận thấy, số người tham gia đạt đến cao trào vào ngày thứ hai, sau đó giảm dần. Chỉ có một đột biến nhỏ xảy ra vào ngày 7/3/2013.

num_participants

Comments are closed.

%d bloggers like this: