//
Giới thiệu

Nhóm khởi xướng

Ngô Bảo Châu, giáo sư toán ở đại học Chicago. Anh là tác giả
của blog http://thichhoctoan.net.

Đàm Thanh Sơn, giáo sư vật lý ở đại học Chicago. Anh là tác giả
của blog http://damtson.wordpress.com.

Nguyễn Anh Tuấn, học giả Trung tâm báo chí, chính trị và chính sách
công Shorenstein, Đại học Harvard. Anh là nguyên Tổng biên tập
VietNamNet, và là đồng sáng lập Diễn đàn Boston.

Ban Biên Tập

Nguyễn Đăng Dung, Giáo sư chuyên ngành luật hiến pháp, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bùi Đức Lại, nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương.

Khương Duy, luật gia, chuyên ngành luật hiến pháp.

Nguyễn Ái Cần, luật gia.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: