//
archives

Xây dựng hiến pháp và trưng cầu dân ý

This category contains 204 posts

Hiến pháp mới chỉ kéo Việt Nam xuống hố – Phạm Trần

Hiến pháp mới chỉ kéo Việt Nam xuống hố Phạm Trần (Danlambao) – Việt Nam chưa biết đi về đâu sau khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội Khóa 13 chấp thuận ngày 28/11/2013 mà không có trưng cầu ý dân là hình ảnh tồi tệ lịch sử mà 500 Đại biểu của “cơ quan quyền lực nhà … Continue reading

Ngày mai Quốc hội tự thú trước dân – Phạm Đình Trọng

Phạm Đình Trọng Từ lâu người dân Việt Nam đã thừa biết Quốc hội này là của ai. Nhưng hàng ngày cả hệ thống truyền thông đông đảo với công suất cực lớn của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, những quan chức của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, những ông bà … Continue reading

Hiến pháp: một tiếng KHÔNG quả quyết và dứt khoát – Nguyễn Gia Kiểng

“…Chúng ta càng phải chống lại dự thảo sửa đổi hiến pháp này vì nó rất có thể làm chúng ta mất hẳn chủ quyền. Không thể tưởng tượng rằng những người lãnh đạo cộng sản có thể mù quáng đến nỗi không nhìn thấy sự nguy hiểm của việc tập trung quyền lực vào … Continue reading

Thêm một lý do chưa thông qua Hiến pháp năm nay (Thư ngỏ) – Vũ Duy Phú

Kính gửi: Quý vị Diễn đàn Xã hội Dân sự. Muộn còn hơn không, bài viết từ lâu, nay mới gửi đến Diễn đàn được. Xin thông cảm, và xin ký tên vào kiến nghị của 72 Trí thức đã gửi cho Quốc hội.  (Vũ Duy Phú). —– Kính gửi Kỳ họp Quốc hội Đồng … Continue reading

Hội Biển Tp HCM góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 – Doãn Mạnh Dũng

Hội Biển Tp HCM góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 Viết bởi Cộng tác viên Thứ năm, 21 Tháng 11 2013 13:59 Kinhtebien online : Ngày 23/2/2013 Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Tp HCM ( Hội Biển TP HCM) họp góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 theo … Continue reading

Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Áp đặt quốc hội thông qua hiến pháp là biểu hiện của sự suy yếu và cho thấy ngày tàn của chế độ này không còn xa

17/11/2013 (Diễn Đàn Việt Nam 21) – Ngày 28/11 sắp tới kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII sẽ tiến hành thủ tục thông qua bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013. Trước đó, cũng theo chương trình nghị sự, trong phiên họp toàn thể ngày mai 18/11, các đại biểu … Continue reading

TS Cù Huy Hà Vũ góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Kính gửi Qúy Báo, Ngày 4/10/2013, công dân Cù Huy Hà Vũ đã thông báo cho vợ là Ls Nguyễn Thị Dương Hà biết: Thực hiện chủ trương của Quốc Hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hưởng ứng phong trào Lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến … Continue reading

Đảng có bịt miệng Quốc hội? – Nguyễn Quang A

Thời báo Kinh tế Sài Gòn đưa tin “bỏ phiên thảo luận ở hội trường” ngày mai 18-11-2013 về dự thảo hiến pháp. Đầu phiên họp Quốc hội đã thông qua chương trình nghị sự, theo đó 18-11 sẽ là phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo hiến pháp. Chắc hẳn đó đã là một … Continue reading

Những bài viết của LS Trần Vũ Hải nhân Kỳ họp 6 Quốc hội Khóa 13 (Bài 5) – Trần Vũ Hải

Ngày Pháp luật Việt Nam, Hiến pháp, Công ước về nhân quyền và Nguyễn Thanh Chấn, Nguyễn Công Nhựt Ngày 9/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên. Năm 2012, Quốc hội đã coi ngày 09/11 là Ngày pháp luật Việt Nam. Những ngày này, … Continue reading

LỜI KÊU GỌI DỪNG VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI 2013)

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, như đang được thảo luận và chuẩn bị thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, về cơ bản vẫn như Hiến pháp hiện hành, thậm chí có một … Continue reading