//
archives

Dự thảo sửa đổi

This category contains 13 posts

Dự thảo Hiến pháp ngày 04/11/2013 và các văn bản có liên quan

1. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2. Nghị quyết thi hành Hiến pháp sửa đổi 3. Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ 4. Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị … Continue reading

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội ngày 22/10/2013

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Chủ nhiệm UB Pháp luật, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Phan Trung Lý trình bày trước QH sáng nay (22/10): LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao … Continue reading

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội kỳ họp thứ 5 khoá XIII (17/5/2013)

QUỐC HỘI   Dự thảo tiếp thu, chỉnh lý                     trên cơ sở ý kiến của nhân dân (ngày 17/5/2013)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013) LỜI … Continue reading

Báo cáo giải trình của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp (17/5/2013)

ỦY BAN DỰTHẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Số: 287/BC-UBDTSĐHP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013            BÁO CÁO Về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm … Continue reading

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3 – 11/4/2013 (Ba Sàm sưu tầm)

Đây là đường dẫn tới Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3, 11/4/2013 do trang Ba Sàm sưu tầm được: http://anhbasam04.wordpress.com/hien-phap/du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-lan-3/ . —————- . Share this: Twitter Facebook83 Like this: Like Đang tải …

Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật lúc 21:13, Chủ nhật, 06/01/2013 (GMT+7) Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến bước đầu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và ban hành Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa … Continue reading

Nhận xét về các Dự thảo và Hiến pháp tham khảo – Dương Phi Anh

Trước hết, đến giờ này, tôi mong trang “Cùng Viết Hiến Pháp” nên khuyến khích các bài viết phản biện thẳng thắn với các Bản dự thảo mà mình đã công bố để có những tranh luận, góp ý một cách sát thực và sôi nổi nhất. Tôi nghĩ rằng với các học giả uyên … Continue reading

Một dự thảo hiến pháp để tham khảo (Bauxite Việt Nam)

Lời Ban Biên tập Cùng viết Hiến pháp, Theo chúng tôi biết, bên cạnh Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 của Quốc Hội, còn có bản Dự thảo Hiến pháp 2013 do một nhóm trí thức đề xuất trên trang Boxitvn.net. Bản dự thảo này được kèm theo Kiến nghị về việc … Continue reading

Một dự thảo hiến pháp để tham khảo (Dương Phi Anh)

Lời Ban biên tập Cùng viết Hiến phápNgày 7/2/2013, chúng tôi có nhận được bản dự thảo hiến pháp của tác giả Dương Phi Anh (không phải Nguyễn Phi Anh – chúng tôi chân thành xin lỗi tác giả và bạn đọc vì sự sai sót này và đã sửa lại tên của tác giả). … Continue reading

Dự thảo hiến pháp (29-12, lấy ý kiến nhân dân)

Du thao hien_phap_(29-12,_lay_y_kien_nd) from hienphapnet