//
archives

Hiến pháp Việt Nam

This category contains 29 posts

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

09:01 SA, 28/11/2013 (Chinhphu.vn) – Trong phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 28/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn báo cáo. Thực hiện Nghị quyết của … Continue reading

Quá trình lập hiến Việt Nam bước đầu được viết sử (Bài 2) – Dương Phi Anh

QUÁ TRÌNH LẬP HIẾN VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC VIẾT SỬ (Bài 2) Dương Phi Anh Dưới áp lực dư luận, Chính phủ Hoa kỳ không còn muốn liên kết với Chính phủ Ngô đình Diệm, dần cắt viện trợ và bàn tính chuyện thay đổi… Tiếng súng ngày 1-11-1963, quân đội dưới quyền lãnh … Continue reading

Quá trình lập hiến Việt Nam bước đầu được viết sử (Bài 1) – Dương Phi Anh

QUÁ TRÌNH LẬP HIẾN VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC VIẾT SỬ (Bài 1) Dương Phi Anh Một mảng đề tài lịch sử rất lớn, phức tạp nhưng vô cùng hấp dẫn những ai quan tâm tới cải cách, chính trị, luật học của Việt Nam, lâu nay gần như bị lãng quên hoặc chưa đủ … Continue reading

Dự thảo Hiến pháp ngày 04/11/2013 và các văn bản có liên quan

1. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2. Nghị quyết thi hành Hiến pháp sửa đổi 3. Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ 4. Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị … Continue reading

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội ngày 22/10/2013

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Chủ nhiệm UB Pháp luật, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Phan Trung Lý trình bày trước QH sáng nay (22/10): LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao … Continue reading

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội kỳ họp thứ 5 khoá XIII (17/5/2013)

QUỐC HỘI   Dự thảo tiếp thu, chỉnh lý                     trên cơ sở ý kiến của nhân dân (ngày 17/5/2013)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013) LỜI … Continue reading

Báo cáo giải trình của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp (17/5/2013)

ỦY BAN DỰTHẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Số: 287/BC-UBDTSĐHP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013            BÁO CÁO Về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm … Continue reading

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3 – 11/4/2013 (Ba Sàm sưu tầm)

Đây là đường dẫn tới Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 3, 11/4/2013 do trang Ba Sàm sưu tầm được: http://anhbasam04.wordpress.com/hien-phap/du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-lan-3/ . —————- . Share this: Twitter Facebook83 Like this: Like Đang tải …

Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946 – Phan Thành Đạt

Bàn thêm về bản Hiến pháp 1946 Phan Thành Đạt  Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve, mais lorsque plusieurs personnes rêvent   ensemble, c’est le début de la réalité.    «Khi một người mơ ước đó chỉ là ước mơ, nhưng khi nhiều người cùng mơ, đó là khởi đầu của sự thật». Trong hai … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam trong cách nhìn của một học giả phương Tây – Bùi Ngọc Sơn

  Với suy nghĩ, việc xem xét một cách toàn diện các cách nhìn khác nhau của cả các học giả trong nước và các học giả quốc tế về sự phát triển của hiến pháp ở Việt Nam là điều cần thiết, chúng tôi giới thiệu cách nhìn của một học giả phương Tây … Continue reading