//
archives

CVHP

This category contains 12 posts

Chúc Mừng Năm Mới

Tuy mới ra đời được một tuần, trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp đã nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ từ rất nhiều độc giả. Chúng tôi xin cảm ơn và hy vọng vào sự ủng hộ cộng tác hơn nữa của quí vị trong tương lai. Trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp … Continue reading

Cùng viết Hiến Pháp

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt nam 1992 đã gây nên sự chú ý rộng rãi
trong người dân. Trang Cùng viết Hiến pháp này ra đời nhằm tạo thêm
một không gian đối thoại cho tất cả những người quan tâm đến việc sửa
đổi Hiến pháp, để họ có thể cùng thảo luận về chủ đề này một cách
nghiêm túc và dân chủ. Continue reading