//
archives

CVHP

This category contains 12 posts

Có đúng tất cả các bản Hiến pháp trước đây đều quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân? CVHP

Trong bài “Cần khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân” đăng trên Hà Nội mới ngày 14/4/2013, tác giả Nguyễn Xuân Diên có viết Từ khi lập nước ngày 2-9-1945 đến nay, Nhà nước ta đã có bốn bản Hiến pháp và các bản Hiến pháp đều quy định đất đai thuộc sở … Continue reading

Thư gửi Bạn đọc – 2/4/2013

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm công dân, chúng tôi đã cho ra đời Trang Cùng viết Hiến pháp (CVHP). Trong hai tháng hoạt động vừa qua, mặc dù còn có hạn chế, trang CVHP đã cố gắng bám sát mục tiêu và phương hướng định ra từ đầu, đó là trở thành một … Continue reading

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013 – CVHP

Chương I. Chế độ chính trị Điều 2: Đề nghị sửa thành: 1.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, người dân được làm tất cả những gì luật pháp … Continue reading

Một số ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp – CVHP

Việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được Nhà nước tổ chức với qui mô rộng hơn hẳn các lần trước. Người dân quan tâm hơn đến việc sửa đổi Hiến pháp, trông đợi nó sẽ đem đến những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Để đáp ứng sự trông đợi đó, Hiến … Continue reading

Kết quả khảo sát, tổng hợp ý kiến và phân tích số liệu – CVHP

CVHP chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian trả lời Khảo sát ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã có 4800 người tham gia và trên 3400 người hoàn thành Khảo sát. CVHP công bố với bạn đọc kết quả của cuộc khảo sát tính đến ngày 30/3/13 … Continue reading

Kỷ yếu của Cùng Viết Hiến Pháp

Kỷ yếu CVHP tuyển chọn những bài đáng lưu ý đã được đăng hoặc đăng lại trên trang CVHP trong thời gian từ 01/02/2013 cho đến 01/04/2013. Một số bài trong 7 tài liệu đầu sẽ được công bố trong những ngày tới. Danh sách toàn bộ những bài đã đăng có thể tìm thấy ở … Continue reading

Những điểm quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(11/03/2013) Tài liệu này tóm tắt những sửa đổi quan trọng nhất trong Dự thảo 2013 so với bản Hiến pháp 1992 hiện hành. Đây là tài liệu không chính thức, được đưa ra để giúp cho những người có ít thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hiến pháp nắm được những thông tin cơ … Continue reading

Giải đáp thắc mắc kỹ thuật về khảo sát ý kiến

BBT nhận được một số thắc mắc có tính kỹ thuật của độc giả liên quan đến quy trình khảo sát ý kiến. Sau đây là lời giải đáp cho những thắc mắc đó. 1) surveymonkey là một trang mạng độc lập, không phải do CVHP lập ra. Trang mạng này cho phép mọi người … Continue reading

Khảo sát ý kiến

Trang CVHP mong nhận được ý kiến của bạn đọc về một số điểm quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Thời gian trả lời các câu hỏi mất khoảng 10 phút. CVHP dự kiến sẽ công bố kết quả khảo sát vào ngày 31/3/2013 để bạn đọc có thể tham khảo. … Continue reading

Thư gửi bạn đọc trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp

Kể từ thời điểm nhà nước chính thức tiếp nhận ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, 45 ngày đã trôi qua trong tổng thời gian 90 ngày dành cho quy trình này. Mặc dù đây là một việc hết sức hệ trọng, liên quan đến tương lai của cả … Continue reading