//
archives

hienphap

hienphap has written 438 posts for Cùng Viết Hiến Pháp

Công lý: Giá trị cần lan toả trong quá trình sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992 – Nguyễn Xuân Tùng

 1. Công lý: Giá trị tiến bộ xã hội nhân văn, bền vững Từ xa xưa, công lý được cho rằng bắt nguồn từ trật tự xã hội, một xã hội ổn định, có trật tự sẽ thúc đẩy sự phát triển của công lý và ngược lại, một nền công lý mạnh mẽ sẽ … Continue reading

Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực – Bùi Ngọc Sơn

Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực Tác giả: BÙI NGỌC SƠN Bài đã được xuất bản.: 05/10/2011 06:00 GMT+7 Khi Hiến pháp được nhận thức như những giới hạn pháp lý do người dân áp dụng đối với công quyền, quy trình sửa đổi hiến pháp cần phải được đổi mới theo một … Continue reading

Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật – Đinh Thế Hưng

Ths. Đinh Thế Hưng – Viện Nhà nước và Pháp luật Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật Quyền bình đẳng trước pháp luật là một quyền con người. Đó là quyền được xác lập tư cách con người trước pháp luật; không bị pháp luật phân biệt đối xử, quyền có … Continue reading

Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp – Bùi Ngọc Sơn

Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp Một thập kỷ vừa qua chứng kiến những tín hiệu thực tế cho thấy chức năng của hiến pháp ở Việt Nam đang chuyển đổi. Bài viết này cho rằng một thập kỷ vừa qua chứng kiến những tín hiệu thực tế cho thấy … Continue reading

Hiến pháp trong cách nhìn chuyển đổi – Bùi Ngọc Sơn

01:43-13/04/2011 Hiến pháp trong cách nhìn chuyển đổi Bùi Ngọc Sơn Từ năm 1946 đến nay, Việt Nam đã có đến bốn hiến pháp. Bài viết dưới đây giới thiệu cách nhìn chuyển đổi về hiến pháp được phát triển bởi một số học giả phương Tây và Châu Á. Sau đó, chúng tôi sẽ … Continue reading

Vì sao cơ chế bảo hiến thành công ở Đức? – Nguyễn Minh Tuấn

Trong bài viết “Thêm một lời bàn về thể chế bảo hiến” đăng trên Tạp chí Tia sáng ngày 29/3/2012, PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa đã chỉ ra rằng chúng ta có thể dễ dàng vay mượn một mô hình nào đó giống như một chiếc vương miện vào xứ mình, nhưng vấn đề đặt ra là liệu … Continue reading

Hiến pháp và văn hóa bản địa – Bùi Ngọc Sơn

09:58-29/03/2011 Hiến pháp và văn hóa bản địa Bùi Ngọc Sơn Trang đầu tiên của bản gốc Hiến pháp Mỹ. Bài học quan trọng nhất mà văn hóa Hiến pháp Mỹ có thể đem lại cho Việt Nam là: khác với Coca-Cola, KFC, Rock&Roll, thể chế không phải là một thứ mà người ta có … Continue reading

Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay – Văn phòng Quốc Hội

Đây là tên của một cuốn sách tập hợp các bài viết từ một hội thảo về Hiến pháp 1946 do Văn phòng Quốc Hội tổ chức và do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2009. Toàn văn cuốn sách có thể tải về từ trang web của Quốc hội tại … Continue reading

Vụ án hiến pháp nổi tiếng về biểu tình ở Đức năm 1986 – Nguyễn Minh Tuấn

Ảnh 1: Năng lượng mặt trời thay vì chất phóng xạ (Nguồn ảnh: tại đây) Nguyễn Minh Tuấn   Phần 1. Tóm tắt nội dung vụ án Vào một ngày đẹp trời, một người có quốc tịch Đức tên là M đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo luật định sẽ cùng một … Continue reading

Xây dựng những bộ phận cấu thành Hiến pháp – Herman Schwartz

Những người soạn thảo hiến pháp cho các nền dân chủ mới nổi lên đang gặp phải những khó khăn phức tạp. Trước hết, họ phải soạn thảo một văn kiện giúp cho xã hội giải quyết êm thấm những vấn đề khó khăn và gây chia rẽ, thường là trong những tình huống rất … Continue reading