//
archives

damtson

damtson has written 251 posts for Cùng Viết Hiến Pháp

Về những điều hiểu chưa đúng về Hội đồng Hiến pháp – Bùi Ngọc Sơn

08:51 | 29/08/2013 Hội đồng Hiến pháp không là sản phẩm của tam quyền phân lập Hội đồng Hiến pháp không phải là sản phẩm của chế độ đa đảng Hội đồng Hiến pháp không phải không phù hợp với chính thể xã hội chủ nghĩa Trong quá trình thảo luận về đổi mới chế … Continue reading

“Hiến pháp dân chủ” trong tư tưởng của Hồ Chí Minh – Nguyễn Đăng Tấn

19.05.2013 09:15 (NguoiViet.de) Trở lại bản Hiến pháp đầu tiên 1946 càng thấy những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ đối với việc soạn thảo nội dung cốt lõi của hiến pháp. Bác Hồ bỏ lá phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960. Ảnh tư liệu. Hiện nay chúng ta đang lấy ý … Continue reading

Cải cách Bảo hiến – Bùi Ngọc Sơn

Trong hai ngày, 3- 4, tháng 6, năm 2013, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Liên quan đến vấn đề bảo hiến, có hai xu hướng khác nhau. Nhiều đại biểu kiên trì bảo vệ mô hình bảo hiến hiện hành, trong khi nhiều … Continue reading

Bình luận một số vấn đề cần cân nhắc trong Dự thảo Hiến pháp năm 2013 – Trương Thanh Đức

Hội thảo “Cộng đồng doanh nghiệp góp ý Dự thảo Hiến pháp”, VCCI, Hà Nội 19-3-2013     BÌNH LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CÂN NHẮC TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP NĂM 2013                                                        Trương Thanh Đức – Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam                                                                            Trọng tài viên VIAC  Hiến pháp là một đạo luật … Continue reading

Xây mới thay vì “bảo dưỡng” Hiến pháp – Trương Thanh Đức

Bài viết đăng Thời báo Kinh tế SG số 2013-12 (1.162) ngày 21-3-2013 Trương Thanh Đức Luật sư, Trọng tài viên VIAC Hiến pháp là một đạo luật đóng vai trò rường cột của ngôi nhà đất nước, đòi hỏi sự bền vững và chuẩn mực cao nhất. Vì vậy, mỗi lần dựng lại rường … Continue reading

Có tiếp tục xin ý kiến dân về Hiến pháp? Nghĩa Nhân (ghi)

“Tổ chức lấy ý kiến” là cơ quan dự thảo Hiến pháp chủ động tổ chức để người dân góp ý, là “xin” ý kiến nhân dân – nói một cách trân trọng. Đại biểu QH đã thảo luận về kết quả tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về Hiến pháp…Ảnh: … Continue reading

Chưa vội thông qua Hiến pháp (Người Lao Động)

Thứ Tư, 05/06/2013 23:53 Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đưa dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 6 và đến kỳ họp thứ 7 (năm 2014) mới đưa vào để xem xét thông qua Ngày 5-6, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự … Continue reading

Đề xuất Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng bảo hiến – Nguyễn Tuấn (ghi)

TP – Ngày 4/6, thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ĐBQH tiếp tục kiến nghị giữ nguyên tên nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và cho rằng, xây dựng chế định cơ quan bảo hiến là phù hợp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Hồng Vĩnh. Nhấn … Continue reading

Không thể ‘treo’ quyền của dân – Trương Trọng Nghĩa

TP – Về nguyên lý, những điều luật ghi trong Hiến pháp phải có hiệu lực ngay và đương nhiên, không phụ thuộc vào chuyện sẽ có luật hướng dẫn thi hành hay hạn chế nó. Khi có nhu cầu hướng dẫn thực hiện hoặc hạn chế một điều nào đó của Hiến pháp, nhất … Continue reading

Giới hạn quyền công dân cần quy định rõ trong luật – Thành Chung (ghi)

11:02 AM, 04/06/2013 (Chinhphu.vn) – Các đại biểu Quốc hội cho rằng những giới hạn về quyền của con người, quyền cơ bản của công dân phải được quy định cụ thể trong luật, để tránh tình trạng giới hạn tràn lan. Thảo luận tại hội trường hơn một ngày qua về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các ý kiến đại biểu đều cho rằng … Continue reading