//
you're reading...
Các vấn đề khác

‘Ý thức hệ Đảng chi phối hiến pháp 2013’ – BBC Tiếng Việt

Chú ý: Bạn đọc bấm vào link nguồn ở cuối bài để nghe phần trả lời phỏng vấn

Tiến sỹ Hàn Mạnh Tiến từ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng bản Hiến pháp sửa đổi mới thông qua của Quốc hội Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi ‘ý thức hệ của Đảng Cộng sản’.

Theo ông Tiến, người cũng là Chủ tịch Hội các nhà quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, yếu tố này đã tác động tới các diễn ngôn mở đầu Hiến pháp, quy định thực hiện cương lĩnh, kế hoạch của Đảng Cộng sản, cho đến các quy định về vai trò chủ đạo của khu vực nhà nước trong nền kinh tế và sở hữu đất đai toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý.

Theo ông Tiến riêng việc vừa quy định các thành phần kinh tế bình đẳng, trong khi lại hiến định khu vực nhà nước có vai trò chủ đạo đã hàm chứa ‘mâu thuẫn’ đáng quan ngại.

Với bản Hiến pháp sửa đổi như vậy, riêng ở điểm này, theo chuyên gia kinh tế, nhà nước sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề về công bằng và hiệu quả trong quan hệ xã hội giữa các thành phần của nền kinh tế quốc dân.

Ông Tiến cũng đặt câu hỏi và cho rằng nếu bản Hiến pháp sửa đổi được đưa ra toàn dân để các cử tri, những người có quyền bỏ phiếu thông qua, việc đạt được một tỷ lệ cao tới 98% như kết quả tại Quốc hội Việt Nam cho thấy hôm 28/11/2013 là một điều sẽ khiến ông ‘rất ngạc nhiên’.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/11/131128_dr_hanmanhtien_vn_new_constitution.shtml

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: