//
you're reading...
Sở hữu đất đai và kinh tế nhà nước

Một ý kiến đặc biệt của đại biểu về Luật Đất đai – Xuân Hưng

(VnMedia) – Trong khi hầu hết các ý kiến của đại biểu cũng như chuyên gia đồng tình với việc tăng thời hạn giao đất từ 20 năm lên 50, thậm chí lên 70 năm thì một đại biểu lại đề nghị giữ nguyên 20 năm bởi theo đại biểu này, kéo dài thời hạn giao đất chỉ có lợi cho các “đại gia” thu gom đất…

Theo đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình), đất sản xuất nông nghiệp vốn được sử dụng theo thời vụ cây ngắn ngày một năm có thể trồng 2 – 3 vụ, chăn nuôi gia cầm 1 năm có thể 4 lứa, gia súc cao nhất chỉ 2 – 3 năm, trường hợp trồng cây lấy gỗ như xoan đào cũng chỉ 13 năm đã có thu hoạch.

“Do vậy, thời hạn giao đất quá dài đối với nông dân thực sự không có ý nghĩa nhưng lại rất có ý nghĩa với các đại gia đã thu gom nhiều đất, với cán bộ công chức đang có trong tay hàng chục, hàng trăm héc ta đất nông nghiệp vì họ, con cháu của họ yên tâm hưởng lợi từ đất, tài sản thuộc sở hữu toàn dân hàng trăm năm sau nữa.” – đại biểu Thường nói.

Ông cũng phân tích thêm: “Nước ta là nước nông nghiệp, dân số tăng mỗi năm khoảng 1 triệu người và nếu tính từ năm 1993 lại đây đã có 20 triệu người tăng thêm trong số này 70% sống bằng nông nghiệp, tức có khoảng 14 triệu người trực tiếp sản xuất hoặc sống dựa vào nông nghiệp. Trong số 14 triệu người này chỉ có 4,2 triệu người thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp từ ông bà, cha mẹ, còn lại 9,8 triệu người không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. Con số này sẽ là 33,8 triệu sau 50 năm nữa. Có chuyển hết họ sang công nghiệp dịch vụ được không? họ làm gì để sống? con số này với Quốc hội, cơ quan hoạch định chính sách không có ý nghĩa gì sao mà suốt chiều dài của 212 điều luật không có bất kỳ quy định nào liên quan đến số người này trừ con em của đồng bào dân tộc thiểu số?”.

Từ hai nội dung phân tích trên, đại biểu Phạm Xuân Thường đề nghị Quốc hội cần xây dựng chính sách địa tô với mỗi loại đất đai cho phù hợp theo nguyên tắc bất kỳ ai (trừ những người thuộc diện chính sách được miễn), đã sử dụng đất đai, sử dụng tài sản của toàn dân phải có nghĩa vụ nộp tiền thuế đất. “Nộp thuế đất để mọi thành viên trong xã hội được hưởng lợi lợi ích mà đất đai mang lại chứ không chỉ có người có đất hiện nay.” – đại biểu Thường nhấn mạnh.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đại biểu tỉnh Thái Bình đề nghị hạn chế quyền thừa kế tặng, cho và kiểm soát chặt chẽ quyền chuyển nhượng cơ bản, chỉ được quyền góp vốn sản xuất kinh doanh, quy định trong luật tạo hành lang pháp lý cho chính quyền địa phương, cụ thể là chính quyền cấp xã trên cơ sở thỏa thuận của cộng đồng dân cư.

“Cứ 5 năm một lần tiến hành điều chỉnh đất từ người đã chết, người không còn nhu cầu sản xuất hoặc trực tiếp giao cho người không có đất hoặc đưa vào đất công ích và cho chính người đang quản lý thuê lại nếu họ có yêu cầu, hiện chưa có hành lang pháp lý nhưng ở một số nơi đã tự làm được. Vậy tại sao ta không quy định trong luật?” – đại biểu Thường đặt câu hỏi.

Về thời hạn giao đất sản xuất nông nghiệp, đại biểu Phạm Xuân Thường đề nghị giữ như luật hiện hành là 20 năm, đồng thời cho rà soát lại tất cả các trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp không phải là nông dân trực tiếp sản xuất để có chính sách hợp lý xử lý các trường hợp này, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có đất, đồng thời tạo điều kiện cho người cần đất có đất sản xuất, giữ ổn định xã hội.

Đại biểu tỉnh Thái Bình cho rằng cần phải quy định cho Luật kết thúc thời hạn giao đất sản xuất nông nghiệp 20 năm theo Luật 1993, xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp của người hiện tại đang quản lý đất nông nghiệp ngay sau khi Luật có hiệu lực, có biện pháp giải quyết tranh chấp đất đối với đất đai nông nghiệp chuyển nhượng không hợp pháp thời gian qua, tránh các vụ khiếu kiện phức tạp và đến nay đã bắt đầu manh nha.

Cho rằng dự thảo Luật đất đai còn rất nhiều nội dung cần phải trao đổi, cần phải điều chỉnh và với thời gian từ nay đến cuối kỳ họp còn rất ít, đại biểu Phạm Xuân Thường đề nghị Quốc hội nghiên cứu có thể hoãn lại chưa thông qua tại kỳ họp này mà để sang kỳ họp thứ 7.

Xuân Hưng

Nguồn: http://www.vnmedia.vn/VN/xa-hoi/tin-tuc/23_1935316/mot_y_kien_dac_biet_cua_dai_bieu_ve_luat_dat_dai.html

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: