//
you're reading...
Hiến pháp các nước

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? – Nguyễn Cảnh Bình

Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào”?

Đang soạn lại bài thuyết trình cho buổi nói chuyện tuần tới…gồm 15 slide nhưng thực ra chỉ cần tóm tắt vài dòng thế này:

1. Năm 1785-1786, bạn James Madison bảo với chi bộ: Tôi nghĩ là chúng ta cần bản hiến pháp mới, tử tế, khả thi.. nên các đồng chí làm gì thi làm, tôi xin phép về quê ở Montpelier nghiềm ngẫm, đọc sách, viết lách.. Sau gần 2 năm thì Madison có được các nét phác thảo chính yếu của bản Hiến pháp Mỹ như bây giờ, thế nên được gọi là Cha đẻ Hiến pháp Mỹ, rồi làm Tổng thống thứ 4..

2. Bạn Alexander Hamilton thì bảo, Thưa các đồng chí, tôi rất đồng ý là cần bản hiến pháp mới, nhưng chỉ có bản hiến pháp mới (trên giấy) thì không đủ, mà cần người điều hành, thực hiện nó. Có bản hiến pháp tốt mà điều hành như kẹo thì rồi cũng k ra gì. Vì thế, đồng chí ý cũng xin nghỉ về quê ở New York nghiền ngẫm xem phải làm gì. Kết quả sau 2 năm nghĩ ngợi của đồng chí Hamilton là: (1) Kiểu gì thì đồng chí Washington cũng sẽ làm tổng thống; (2) Mình nên làm gì để đồng chí Washington tin dùng, tốt nhất là chọn mình vào nội các; (3) bất kể kiểu gì thì cũng phải hòa bình với nước Anh và thúc đẩy sản xuất trong nước.. Và đúng thế, sau này đồng chí Hamilton thành Bộ trưởng Tài chính, cánh tay mặt của đồng chí Washington và thực thi tất cả những gì đồng chí ý nghĩ..

3. Còn bạn Thomas Jefferson thì bảo, Ừ có hiến pháp hay cũng tốt nhưng chả đủ đâu. Rồi có mấy đồng chí ưu tú, xuất sắc cầm quyền đời đầu cũng chả đủ đâu, hết thế hệ đấy đến thế hệ sau là chuối thì anh em, con cháu mình cũng thành chuối thôi, điều cần là phải có nhiều thế hệ lãnh đạo tốt/giỏi/tử tế & kế tiếp nhau và muốn thế thì cần có nền giáo dục & cách lựa chọn tài năng. Vì thế việc soạn hiến pháp (giấy) thì chi bộ nên giao cho đồng chí Madison, việc điều hành trước mắt, giao cho đồng chí Hamilton, còn tôi đi cải cách giáo dục, khai sáng, lập thư viện… Thế là đồng chí Jefferson trở thành cha đẻ trường đại học Virginia & cải tổ hệ thống giáo dục.

4. Bí thư chi bộ khi đó là đồng chí Washington, bảo: Được, các đồng chí nói đúng. Các đồng chí cứ như thế mà làm…

Chuyện chỉ có thế thôi…

Nguồn: https://www.facebook.com/canhbinh.nguyen/posts/430463910388803

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: