//
you're reading...
Ý kiến

Hiến pháp sắp thông qua chỉ như HP cũ – BBC Tiếng Việt

Độc giả bấm chuột vào đường dẫn ở dưới để nghe băng thu âm phần phỏng vấn từ trang web của BBC Tiếng Việt.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/11/131109_nguyenvandai_constitution.shtml

Nguồn. BBC Tiếng Việt

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: