//
you're reading...
Ý kiến, Sách tham khảo

Sách “Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992”

Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992

SUNDAY, FEBRUARY 17, 2013

Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992 – Series A – Initiiert von Hao Vo Tri

 Tháng 8 năm 2011, tôi nhóm họp các thành viên C&G tại quán Cà phê sách Gugi, để hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992, với phương châm: C&G phải có cách làm mới (phong cách Federalist paper), mang lại luồng gió mới (ideology).
Giành thời gian, hy sinh thu nhập, các thành viên C&G đã viết loạt bài đầu tiên (Series A) vào mùa thu và mùa đông 2011, dẫn đạo cho các cuộc thảo luận diễn ra trong suốt năm 2012 trên các báo chí lề phải.Series A đã khép lại với 34 bài. Tôi xin tập hợp lại thành tuyển tập cho độc giả tiện theo dõi dòng chảy của C&G ở link dưới đây.

Pass mở file: votrihao.blogspot.com

Click to download:   https://www.box.com/s/0bthy30ebk8rbf597ayl

Mục lục

Lời dẫn………………………………………………………………………………………………………………………… 3
Phần I: Luận về sửa đổi hiến pháp………………………………………………………………………………….. 4
Bài số 1: Sửa đổi Hiến pháp 1992: Cởi nút thắt cho cải cách……………………………………………………………..                                                         5
Bài số 1a: (Interview) Sửa Hiến pháp: Vá săm xe hay nới khổ đường ray……………………………………………………… 9
Bài số 2: Góp bàn về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam………………………………………………………………………………. 14
Bài số 3: Lại bàn về bài học từ Hiến pháp 1946………………………………………………………………………………………… 19
Bài số 4: Bài học về quyền lực Nhà nước từ công ty cổ phần………………………………………………………….. 23
Bài số 4b: Quyền lực nhà nước nhìn từ mô hình công ty cổ phần………………………………………………. 29
Bài số 5: Tiêu chí đánh giá một hiến pháp thành công……………………………………………………………………….. 33
Bài số 6: Đưa tinh túy của tinh thần doanh nghiệp vào Bộ máy nhà nước…………………………….. 36
Bài số 7: Sửa hiến pháp và quyền tham gia của dân……………………………………………………………………………… 42
Bài số 8: Ba trụ cột để nước Mỹ phát triển thịnh vượng, bền vững…………………………………………….. 45
Bài số 9: Nước Mỹ mạnh nhờ giới lãnh đạo tài năng, có tầm nhìn………………………………………………. 52
Bài số 10: Xác lập lại một quan niệm vững chắc về hiến pháp………………………………………………………. 57
Bài số 11: Mỹ mạnh nhờ giáo dục gắn với thực tế và khai sáng……………………………………………………. 61
Bài số 12: Sửa đổi Hiến pháp và những tín hiệu tích cực…………………………………………………………………… 65
Bài số 13: Đặc điểm phát triển của hiến pháp ở Đông Á……………………………………………………………………. 68
Bài số 14: Quyền của dân nên đặt ở vị trí nào trong hiến pháp?…………………………………………………. 76
Bài số 15: Những điều cần bàn về lới nói đầu Hiến pháp 1992…………………………………………………….. 79
Bài số 16: Mô đun hóa Hiến pháp 1992………………………………………………………………………………………………………….84
Bài số 17: Sửa đổi hiến pháp đi từng bước , không ảo tưởng…………………………………………………………. 89
Bài số 18: Một bản hiến pháp hiệu quả và phù hợp………………………………………………………………………………. 93
Bài số 19: Thiếu mình bạch, nguy cơ tha hóa quyền lực nhà nước……………………………………………. 99
Bài số 20: Lịch sử phát triển của tài phán hiến pháp…………………………………………………………………………. 103
Bài số 21: Bàn về chế định quyền công dân trong Hiến pháp 1992……………………………………….. 112
Bài số 22: Trên, dưới và cái hàng rào ngăn cách………………………………………………………………………………….. 115
Bài số 23: Con lắc trùng phùng – Từ bài học vật lý đến nguyên tắc thiết kế hệ thống chính trị bền vững         120
Bài số 24: Tăng tính chịu trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội………………………………… 125
Bài số 25: Phân tích thực nghiệm về mức độ chi tiết hóa hiến pháp và một số gởi mở cho sửa đổi Hiến pháp 1992                 128
Bài số 26: Quyền “đuổi đầy tớ” của dân……………………………………………………………………………………………………….140
Bài số 27: Tài phán hiến pháp: Mô hình nào cho Việt Nam?………………………………………………………….. 144
Bài số 28: Mô hình thị trưởng của Đà Nẵng – Hy vọng và lực cản (Phần 1)……………………….. 155
Bài số 28a: (Interview) Thị trưởng nên để dân bầu trực tiếp………………………………………………………… 160
Bài số 29: Khi Đà Nẵng bị tuýt còi “vi hiến”……………………………………………………………………………………………….. 163
Bài số 30: Bản chất pháp lý của Hội đồng Hiến pháp (Conseil Constitutionnel) Cộng hòa Pháp                167
Bài số 31: Cách tiếp cận khác nhau, hệ quả khác nhau đối với văn hóa, giáo dục, khoa học        174
Bài số 32 : Cơ chế bảo hiển ở Đức…………………………………………………………………………………………………………………… 180
Bài số 33: Sửa đổi hiến pháp trong “xu thế của thời đại”………………………………………………………………… 189
Bài số 34: Phương trình hiến pháp?……………………………………………………………………………………………………………….. 191
Phần II: Lược dịch và tản văn hiến pháp………………………………………………………………………. 196
Giới thiệu bản dịch: Tám nguyên tắc thiết kế hiến pháp…………………………………………………………………. 197
Tản văn 1: Làm luật giống như nấu rượu…………………………………………………………………………………………………… 200
Tản văn 2: Ngành ca của Ngành Tòa án……………………………………………………………………………………………………… 204

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: