//
you're reading...
Ý kiến, Quân đội

Hiến pháp không nên quy định lực lượng vũ trang phải trung thành và bảo vệ Đảng CSVN – Ý kiến của một người tham gia Khảo sát

Vì không thấy có lý do gì phải sửa điều này trong Hiến
pháp 1992. Quy định trung thành với Đảng là mâu thuẫn với
những Điều 48, 49, Cụ thể là Điều 48 (sửa đổi, bổ sung Điều
76) Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội
Tổ quốc là tội nặng nhất. Điều 49 (sửa đổi, bổ sung Điều
77) Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao
quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự hoặc
nghĩa vụ thay thế theo luật định và tham gia xây dựng quốc
phòng toàn dân. Làm nghĩa vụ quân sự (tức là gia nhập lực
lượng vũ trang), là thực hiện các Điều 48, 49 nói trên, thế
mà lực lượng đó lại phải trung thành với một thực thể mà
công dân không có nghĩa vụ phải trung thành theo HP. Để giải
quyết mâu thuẫn này thì: Hoặc là, sửa Điều 48, 49 của Dự
thảo như sau Điều 48: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với
Đảng Cộng sản VN, với Tổ quốc. Phản bội Đảng và Tổ quốc
là tội nặng nhất. Điều 49 Bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và
Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công
dân… Nó phi lý đến nỗi không ai có thể chấp nhận nổi, kể
cả những kẻ đang to mồm nhất về v/đ này cũng không dám. Chỉ
còn một cách: Giữ các Điều khoản này như HP 1992

Nguồn: https://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/ket-qua-khao-sat-kem-y-kien.pdf

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: