//
you're reading...
Quyền con người, quyền công dân

Ba kiến nghị về Hiến pháp của 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự

CVHP xin giới thiệu với các bạn ba kiến nghị của 7 nhóm xã hội và các tổ chức xã hội dân sự. Ba kiến nghị này đã được trao cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 29/3/2013 (xem tin đã đưa). Các văn bản dưới đây ở dạng PDF, nguồn: http://www.facebook.com/iseevn.

Góp ý với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của 7 nhóm xã hội, nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương

Kiến nghị của nhóm người đồng tính, song tính và chuyển giới (“LGBT”)

Kiến nghị của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam về sửa đổi hiến pháp 1992

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: